De mellomlange tekstene

Culapunnamasutta

110. Den lille samtalen under fullmånen

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i palasset til Migaras mor i Østparken. En fullmånenatt den femtende i måneden satt Mesteren ute sammen med munkene. Han så ut over munkeforsamlingen som satt der i fullkommen stillhet, og sa:

«Kan et dårlig menneske innse at et annet menneske er dårlig, munker?»

«Nei, Mester.»

«Riktig, munker. Et dårlig menneske har ingen mulighet til å innse at et annet menneske er dårlig. Men kan et dårlig menneske innse at et annet menneske er godt, munker?»

«Nei, Mester.»

«Det er riktig, munker. Et dårlig menneske har heller ingen mulighet til å innse at et annet menneske er godt. Et dårlig menneske er preget av dårlige holdninger, munker. Han omgås dårlige mennesker, han tenker dårlige tanker, gir dårlige råd, snakker slik andre dårlige mennesker snakker, gjør det andre dårlige mennesker gjør, mener det andre dårlige mennesker mener og gir gaver slik dårlige mennesker gjør.

Hva vil det si at et dårlig menneske er preget av dårlige holdninger, munker? Et dårlig menneske er ikke til å stole på og mangler respekt for seg selv og andre. Han har lite lærdom, er lat, uoppmerksom og dum. Det er dette som menes med at et dårlig menneske er preget av dårlige holdninger.

Hva vil det si at et dårlig menneske omgås dårlige mennesker, munker? Det betyr at et dårlig menneske har omgang med filosofer og brahmaner som ikke er til å stole på, mangler respekt for seg selv og andre, har lite lærdom, er late, uoppmerksomme og dumme. Det er dette som menes med at et dårlig menneske omgås andre dårlige mennesker.

Hva vil det si at et dårlig menneske tenker dårlige tanker, munker? Et dårlig menneske tenker på å skade seg selv, skade andre eller skade både seg selv og andre. Det er dette som menes med at et dårlig menneske tenker dårlige tanker.

Hva vil det si at et dårlig menneske gir dårlige råd, munker? Et dårlig menneske råder andre til å skade seg selv, skade andre eller skade både seg selv og andre. Det er dette som menes med at et dårlig menneske gir dårlige råd.

Hva er det som menes med at et dårlig menneske snakker slik andre dårlige mennesker snakker, munker? Et dårlig menneske lyver, baktaler andre, kjefter og bedriver tomprat. Det er dette som menes med at et dårlig menneske snakker slik andre dårlige mennesker snakker.

Hva er det som menes med at et dårlig menneske gjør det andre dårlige mennesker gjør, munker? Et dårlig menneske dreper, stjeler og begår seksuelle overgrep. Det er dette som menes med at et dårlig menneske gjør det andre dårlige mennesker gjør.

Hva er det som menes med at et dårlig menneske mener det andre dårlige mennesker mener, munker? Et dårlig menneske mener at gaver, ofringer og velgjørenhet ikke tjener til noe, for gode og onde handlinger får ingen frukt og ingen virkning. Verken denne verden eller noen annen verden eksisterer. Omsorg for foreldrene er ikke til noen nytte, og det er ingen som oppstår spontant. Ingen filosof eller brahman her i verden er fullkommen og ingen av dem har nådd fullkommenheten. Og ingen av dem har selv forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om. Det er dette som menes med at dårlige mennesker mener det andre dårlige mennesker mener.

Hva er det som menes med at et dårlig menneske gir gaver slik dårlige mennesker gjør, munker? Et dårlig menneske gir ikke gaver ut fra respekt, han gir ikke gaver med egne hender, han gir ikke gaver med omtanke, han gir bort det han likevel hadde tenkt å kaste, og han gir ikke gaver med tanke på framtiden. Det er dette som menes med at et dårlig menneske gir gaver slik dårlige mennesker gjør.

Når et dårlig menneske på denne måten er preget av dårlige holdninger, omgås dårlige mennesker, tenker dårlige tanker, gir dårlige råd, snakker slik andre dårlige mennesker snakker, gjør det andre dårlige mennesker gjør, mener det andre dårlige mennesker mener og gir gaver slik dårlige mennesker gjør, kommer det til å gå med ham slik det går med dårlige mennesker etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og hvordan går det med dårlige mennesker, munker? Enten havner i helvete eller så blir de gjenfødt som dyr.

Kan et godt menneske innse at et annet menneske er godt, munker?»

«Ja, Mester.»

«Riktig, munker. Et godt menneske er i stand til å innse at et annet menneske er godt. Men kan et godt menneske innse at et annet menneske er dårlig, munker?»

«Ja, Mester.»

«Det er riktig, munker. Et godt menneske er i stand til å innse at et annet menneske er dårlig. Et godt menneske er preget av gode holdninger, munker. Han omgås gode mennesker, han tenker gode tanker, gir gode råd, snakker slik andre gode mennesker snakker, gjør det andre gode mennesker gjør, mener det andre gode mennesker mener og gir gaver slik gode mennesker gjør.

Hva vil det si at et godt menneske er preget av gode holdninger, munker? Et godt menneske er til å stole på og har respekt for seg selv og andre. Han har stor lærdom, er energisk, øver oppmerksomhet og har visdom. Det er dette som menes med at et godt menneske er preget av gode holdninger.

Hva vil det si at et godt menneske omgås gode mennesker, munker? Det betyr at et godt menneske har omgang med filosofer og brahmaner som er til å stole på, har respekt for seg selv og andre, har stor lærdom, er energiske, øver oppmerksomhet og har visdom. Det er dette som menes med at et godt menneske omgås andre gode mennesker.

Hva vil det si at et godt menneske tenker gode tanker, munker? Et godt menneske tenker verken på å skade seg selv eller skade andre, og heller ikke på å skade både seg selv og andre. Det er dette som menes med at et godt menneske tenker gode tanker.

Hva vil det si at et godt menneske gir gode råd, munker? Et godt menneske råder ikke andre til å skade seg selv eller til å skade andre, og heller ikke til å skade både seg selv og andre. Det er dette som menes med at et godt menneske gir gode råd.

Hva er det som menes med at et godt menneske snakker slik andre gode mennesker snakker, munker? Et godt menneske lar være å lyve, lar være å baktale andre, lar være å kjefte og lar være å bedrive tomprat. Det er dette som menes med at et godt menneske snakker slik andre gode mennesker snakker.

Hva er det som menes med at et godt menneske gjør det andre gode mennesker gjør, munker? Et dårlig menneske lar være å drepe, lar være å stjele og lar være å begå seksuelle overgrep. Det er dette som menes med at et godt menneske gjør det andre gode mennesker gjør.

Hva er det som menes med at et godt menneske mener det andre gode mennesker mener, munker? Et godt menneske mener at gaver, ofringer og velgjørenhet er bra, for gode og onde handlinger får sine frukter og virkninger. Både denne verden og en annen verden eksisterer. Omsorg for foreldrene er bra, og noen oppstår spontant. Det finnes filosofer og brahmaner her i verden som er fullkomne og har nådd fullkommenheten. Og disse har selv forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om. Det er dette som menes med at et godt menneske mener det andre gode mennesker mener.

Hva er det som menes med at et godt menneske gir gaver slik gode mennesker gjør, munker? Et godt menneske gir gaver ut fra respekt, han gir gaver med egne hender, han gir gaver med omtanke, han gir ikke bort det han likevel hadde tenkt å kaste, og han gir gaver med tanke på framtiden. Det er dette som menes med at et godt menneske gir gaver slik gode mennesker gjør.

Når et godt menneske på denne måten er preget av gode holdninger, omgås gode mennesker, tenker gode tanker, gir gode råd, snakker slik andre gode mennesker snakker, gjør det andre gode mennesker gjør, mener det andre gode mennesker mener og gir gaver slik gode mennesker gjør, kommer det til å gå med ham slik det går med gode mennesker etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og hvordan går det med gode mennesker, munker? De oppnår storhet enten blant guder eller blant mennesker.»

Slik talte Mesteren, og munkene gledet seg over Mesterens ord.