De mellomlange tekstene

Samkharuppattisutta

120. Gjenfødelse etter ønske

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi, der han oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden. Der henvendte han seg til munkene og sa:

«Munker.»

«Ja, Mester,» svarte de.

Mesteren sa:

«Jeg skal forklare dere hvordan dere kan bli gjenfødt der dere ønsker det. Hør godt etter og legg merke til det jeg sier.»

«Ja, vel, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Sett at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, skulle få lyst til å bli gjenfødt som en rik adelsmann etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, skulle få lyst til å bli gjenfødt som en rik brahman etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, skulle få lyst til å bli gjenfødt som en rik borger etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i de fire store kongenes følge lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i de fire store kongenes følge etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i de trettitre gudenes følge lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i de trettitre gudenes følge etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i vektergudenes følge lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i vektergudenes følge etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i de lykkelige gudenes følge lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i de lykkelige gudenes følge etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i følget til de gudene som liker å skape, lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i følget til de gudene som liker å skape, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene i følget til de gudene som hersker over andres skaperverk, lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud i følget til de gudene som hersker over andres skaperverk, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at Brahma som hersker over tusen verdenssystemer, lever lenge og er vakker og lykkelig. En Brahma som hersker over tusen verdenssystemer, griper og har full oversikt over disse tusen verdenssystemene, munker. Det er som når en mann med skarpt syn tar et galle-eple i hånden og betrakter det. Slik kan en Brahma som hersker over tusen verdenssystemer, gripe og ha full oversikt over disse tusen verdenssystemene, og han griper og har full oversikt over alle vesener som er født der. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en Brahma som hersker over tusen verdenssystemer, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

På samme måte får en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, høre at en Brahma som hersker over to tusen, tre tusen og opp til fem tusen verdenssystemer, lever lenge og er vakker og lykkelig. En Brahma som hersker over fem tusen verdenssystemer, griper og har full oversikt over disse fem tusen verdenssystemene, munker. Det er som når en mann med skarpt syn tar fem galle-epler i hånden og betrakter dem. Slik kan en Brahma som hersker over fem tusen verdenssystemer, gripe og ha full oversikt over disse fem tusen verdenssystemene, og han griper og har full oversikt over alle vesener som er født der. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en Brahma som hersker over fem tusen verdenssystemer, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at Brahma som hersker over ti tusen verdenssystemer, lever lenge og er vakker og lykkelig. En Brahma som hersker over ti tusen verdenssystemer, griper og har full oversikt over disse ti tusen verdenssystemene, munker. Det er som en strålende vakker juvel, en smaragd av førsteklasses kvalitet med åtte velslepne fasetter, som skinner og glitrer når den ligger på en bakgrunn av rød brokade. Slik kan en Brahma som hersker over ti tusen verdenssystemer, gripe og ha full oversikt over disse ti tusen verdenssystemene, og han griper og har full oversikt over alle vesener som er født der. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en Brahma som hersker over ti tusen verdenssystemer, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at Brahma som hersker over hundre tusen verdenssystemer, lever lenge og er vakker og lykkelig. En Brahma som hersker over hundre tusen verdenssystemer, griper og har full oversikt over disse hundre tusen verdenssystemene, munker. Det er som et smykke av det reneste gull, produsert på verkstedet til en dyktig gullsmed, som skinner og glitrer når den ligger på en bakgrunn av rød brokade. Slik kan en Brahma som hersker over hundre tusen verdenssystemer, gripe og ha full oversikt over disse hundre tusen verdenssystemene, og han griper og har full oversikt over alle vesener som er født der. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en Brahma som hersker over hundre tusen verdenssystemer, etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene med stråleglans lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud med stråleglans, en gud med begrenset stråleglans eller en gud med ubegrenset stråleglans etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at de strålende gudene lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en av de strålende gudene etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at de lysende gudene lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud med begrenset lys, en gud med ubegrenset lys eller en av de lysende gudene etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at Vehapphala-gudene, Aviha-gudene, Atappa-gudene, Sudassa-gudene, Sudassi-gudene eller Akanittha-gudene lever lenge og er vakre og lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en slik gud etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene på det uendelige roms plan lever lenge, blir meget gamle og er lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud på det uendelige roms plan etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene på den uendelige bevissthets plan lever lenge, blir meget gamle og er lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud på den uendelige bevissthets plan etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får høre at gudene på intethetens plan lever lenge, blir meget gamle og er lykkelige. Da får han kanskje lyst til å bli gjenfødt som en gud på intethetens plan etter døden, når kroppen går i oppløsning. Han brenner av lyst etter dette, bestemmer seg for at det er dette han vil og dyrker denne tanken. Når han ønsker dette så sterkt, fører det til at han blir gjenfødt nettopp som det han ønsket seg. Dette er veien til å bli gjenfødt der man ønsker det, munker.

Sett videre at en munk som har tillit, god moral, lærdom, nøysomhet og visdom, får lyst til å utslette sinnets forurensninger, slik at han fri fra forurensninger i sinnet selv kan forstå og virkeliggjøre sinnets frigjøring gjennom visdom og hvile i denne her og nå. Han utsletter sinnets forurensninger, og fri fra forurensninger i sinnet kan han selv forstå og virkeliggjøre sinnets frigjøring gjennom visdom og hvile i denne her og nå. Denne munken blir ikke gjenfødt noe sted, munker.»

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.