De mellomlange tekstene

Anuruddhasutta

127. Samtalen med Anuruddha

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi, der han oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden. Da tilkalte tømmermannen Pañcanga en mann og sa:

«Gå til munken Anuruddha, bøy deg for ham, hils ham fra meg og inviter ham til å ta med seg tre andre munker og komme og spise her hos meg i morgen tidlig. Si også at det hadde vært bra om de kom presis, siden jeg har mye å gjøre og er travelt opptatt i kongens tjeneste.»

«Ja vel,» svarte mannen og gikk og overbrakte invitasjonen slik han var bedt om. Anuruddha samtykket i taushet.

Da morgenen kom, kledde Anuruddha på seg, tok kappe og bolle og gikk til huset til tømmermannen Pañcanga, der han satte seg ned på den plassen som var gjort klar for ham. Pañcanga serverte ham egenhendig og forsynte ham med all slags god mat. Da Anuruddha var forsynt og hadde vasket bollen og hendene, tok Pañcanga et lavere sete og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

«Når jeg møter eldre munker, hender de sier at jeg bør utvikle en ubegrenset frigjøring av sinnet. Men det hender at andre eldre munker sier at jeg bør utvikle en utstrakt frigjøring av sinnet. Er det slik at ubegrenset frigjøring av sinnet og utstrakt frigjøring av sinnet er forskjellige både i betydning og i ordlyd? Eller er det to betegnelser som har samme betydning?»

«Vel, hva mener du selv om saken, husherre? Dette skal vi nok få oppklart.»

«Jeg forstår det slik at ubegrenset frigjøring av sinnet og utstrakt frigjøring av sinnet er to forskjellige betegnelser som har samme betydning.»

«Ubegrenset frigjøring av sinnet og utstrakt frigjøring av sinnet er to forskjellige ting, husherre, så du bør forstå dem som forskjellige både i betydning og ordlyd.

Og hva er så ubegrenset frigjøring av sinnet, husherre? Det er når en munk fyller først den ene himmelretningen med vennlige tanker, så den andre, tredje og fjerde himmelretningen, oppover, nedover og på tvers. Han tenker store, opphøyde og grenseløst vennlige tanker om hele verden, tanker som er fri fra hat og motvilje.

Videre fyller han først den ene himmelretningen med medlidenhet, så den andre, tredje og fjerde himmelretningen, oppover, nedover og på tvers. Han tenker store, opphøyde og grenseløst vennlige tanker om hele verden, tanker som er fri fra hat og motvilje.

Videre fyller han først den ene himmelretningen med medglede, så den andre, tredje og fjerde himmelretningen, oppover, nedover og på tvers. Han tenker store, opphøyde og grenseløst vennlige tanker om hele verden, tanker som er fri fra hat og motvilje.

Videre fyller han først den ene himmelretningen med sinnslikevekt, så den andre, tredje og fjerde himmelretningen, oppover, nedover og på tvers. Han tenker store, opphøyde og grenseløse tanker fulle av sinnslikevekt om hele verden, tanker som er fri fra hat og motvilje. Dette kalles ubegrenset frigjøring av sinnet, husherre.

Og hva er så utstrakt frigjøring av sinnet, husherre? Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på et tre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på to eller tre trær, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som en landsby med omliggende marker, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre landsbyer med omliggende marker, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som et kongerike, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre kongeriker, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. Det er når en munk brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som hele vår havomkransede jord, husherre. Dette kalles utstrakt frigjøring av sinnet. På denne måten kan du vite at disse to tingene er forskjellige både i betydning og ordlyd.

Det finnes fire forventninger om gjenfødelse, husherre. Hvilke fire? Når noen tenker på begrenset stråleglans, blir de gjenfødt blant gudene med begrenset stråleglans etter døden, når kroppen går i oppløsning. Når noen tenker på ubegrenset stråleglans, blir de gjenfødt blant gudene med ubegrenset stråleglans etter døden, når kroppen går i oppløsning. Når noen tenker på forurenset stråleglans, blir de gjenfødt blant gudene med forurenset stråleglans etter døden, når kroppen går i oppløsning. Når noen tenker på ren stråleglans, blir de gjenfødt blant gudene med ren stråleglans etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er de fire forventningene om gjenfødelse, husherre.

Det hender at guden samles på ett sted, husherre, og da har de forskjellige farger, men samme lysstyrke. Det er som om en mann skulle sette flere oljelamper inn i samme rom, husherre. Da ville vi se at de hadde forskjellige flammer, men samme lysstyrke. Slik er det også når gudene samles på ett sted. Da har de forskjellige farger, men samme lysstyrke.

Det hender også at gudene forlater det stedet der de var samlet, husherre, og da har de forskjellige farger og forskjellig lysstyrke. Det er som om en mann skulle bære flere oljelamper ut av rommet igjen. Da ville vi se at de hadde forskjellige flammer og forskjellig lysstyrke. Slik er det også når gudene forlater det stedet der de var samlet. Da har de forskjellige farger og forskjellig lysstyrke.

Da tror ikke gudene at dette er en varig tilstand, at de alltid skal ha det slik. Gudene trives der de er, husherre. Det er akkurat fluer som sitter på en stang eller en kurv. De tror ikke at dette er en varig tilstand, at de alltid skal ha det slik. Fluer trives der de er. Slik er det også med gudene, husherre. De tror ikke at dette er en varig tilstand, at de alltid skal ha det slik. Gudene trives der de er.»

Da Anuruddha hadde sagt dette, grep munken Abhiya Kaccana ordet og sa:

«Det er bra, Anuruddha. Men jeg har et annet spørsmål om dette. Har alle de lysende gudene begrenset stråleglans? Eller har de alle ubegrenset stråleglans?»

«Det varierer, Kaccana. Noen av gudene har begrenset stråleglans og andre har ubegrenset stråleglans.»

«Hva er grunnen til at noen av dem har begrenset stråleglans og andre har ubegrenset stråleglans når de alle er født inn i samme gudeklasse?»

«Da vil jeg stille deg et motspørsmål, så kan du svare som du synes best. Hva mener du om dette, Kaccana? Hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på et tre, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på to eller tre trær?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på to eller tre trær. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Og hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet, Kaccana: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som røttene på to eller tre trær, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som en landsby med omliggende marker?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort som en landsby med omliggende marker. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Og hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet, Kaccana: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som en landsby med omliggende marker, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre landsbyer med omliggende marker?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort som to eller tre landsbyer med omliggende marker. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Og hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet, Kaccana: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre landsbyer med omliggende marker, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som et kongerike?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort som et kongerike. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Og hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet, Kaccana: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som et kongerike, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre kongeriker?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort som to eller tre kongeriker. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Og hvem har mest utstrakt frigjøring av sinnet, Kaccana: en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som to eller tre kongeriker, eller en munk som brer ut sinnet så det omfatter et like stort område som hele vår havomkransede jord?»

«Det er han som brer ut sinnet så det omfatter et like stort som hele vår havomkransede jord. Han har mest utstrakt frigjøring av sinnet av de to.»

«Dette er grunnen til at noen guder har begrenset stråleglans og andre har ubegrenset stråleglans selv om de alle er født inn i samme gudeklasse, Kaccana.»

«Det er bra, Anuruddha. Men jeg har et enda et spørsmål om dette. Har alle de lysende gudene forurenset strålekrans? Eller har noen av dem ren strålekrans?»

«Det varierer, Kaccana. Noen guder har forurenset strålekrans og andre har ren strålekrans.»

«Hva er grunnen til at noen av dem har forurenset stråleglans og andre har ren stråleglans når de alle er født inn i samme gudeklasse?»

«La meg fortelle en lignelse, min venn, for en lignelse kan hjelpe noen forstandige mennesker til å forstå meningen med det som er sagt. Tenk deg en skitten oljelampe med en skitten veke. Siden både lampen og veken er skitne, lyser den bare svakt. Slik er det også hvis en munk tenker på forurenset stråleglans. Da får han ikke lagt bort grove tendenser i kroppen, han overvinner ikke sløvhet og treghet, og han overvinner ikke uro og bekymringer. Da lyser han bare svakt. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, blir han født blant de gudene som har forurenset strålekrans. Tenk deg så en ren oljelampe med en ren veke. Siden både lampen og veken er rene, lyser den klart. Slik er det også hvis en munk tenker på ren stråleglans. Da får han lagt bort grove tendenser i kroppen, han overvinner sløvhet og treghet, og han overvinner uro og bekymringer. Da lyser han klart. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, blir han født blant de gudene som har ren strålekrans. Dette er grunnen til at noen guder har forurenset stråleglans og andre har ren stråleglans selv om de alle er født inn i samme gudeklasse, Kaccana.»

Da Kaccana hørte dette, sa han:

«Det er bra, Anuruddha! Men du sier ikke at dette er noe du har hørt eller at dette antagelig er slik. Du bare sier at gudene er slik og slik. Derfor antar jeg at du tidligere har levd sammen med disse gudene og snakket direkte med dem?»

«Du gir meg en utfordring her, Kaccana. Men jeg skal likevel gi deg svar. Jeg har faktisk levd lenge sammen med disse gudene og snakket med dem.»

Da Kaccana hørte dette, sa han til tømmermannen Pañcanga:

«Du er heldig, husherre, du er virkelig heldig som har fått denne anledningen til å høre denne samtalen om læren og bli kvitt all tvil .»