De mellomlange tekstene

Culakammavibhangasutta

135. Den lille analysen av handlinger

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi, der han oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden. Da kom den unge brahmanen Subha, Todeyyas sønn, bort til ham. Han hilste og pratet litt med ham før han satte seg ned. Så sa han:

«Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at menneskene er så forskjellige? Hvorfor ser vi at noen får det godt mens andre får det vondt? Hvorfor er det noen som dør unge mens andre blir gamle? Hvorfor er det noen som er plaget av sykdom mens andre har god helse? Hvorfor er noen stygge mens andre er vakre? Hvorfor er noen sterke mens andre er svakelige? Hvorfor er noen rike mens andre er fattige? Hvorfor er noen av høytstående familie mens andre er av lavtstående familie? Hvorfor er noen dumme mens andre er kloke? Hvorfor er det slike forskjeller mellom menneskene, Gotama?»

«Hver og én eier sine egne handlinger, unge brahman. Han arver sine egne handlinger, og handlingene hans er hans mor, hans slektninger og hans støtte. Det han gjør av godt eller vondt, arver han selv følgene av.»

«Jeg forstår ikke dette korte svaret du ga, Gotama. Det hadde vært fint om du kunne gi en mer detaljert forklaring.»

«Så hør godt etter og følg med, så skal jeg forklare det, unge mann.»

«Ja vel,» svarte den unge brahmanen. Mesteren sa:

« Sett at en mann eller kvinne dreper levende vesener, unge mann. Han er grusom og mordlysten, har blod på hendene og har ingen medfølelse med levende vesener. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han ikke til å leve lenge. For den som dreper levende vesener, som er grusom og mordlysten, har blod på hendene og har ingen medfølelse med levende vesener, får et kort liv, unge mann.

Hvis derimot en mann eller kvinne lar være å drepe levende vesener, og verken er grusom eller mordlysten, ikke har blod på hendene, men har medfølelse med alle levende vesener, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å leve lenge. For den som lar være å drepe levende vesener, og verken er grusom eller mordlysten, som ikke har blod på hendene, men har medfølelse med alle levende vesener, får et langt liv, unge mann.

Sett at en mann eller kvinne oppfører seg voldelig mot andre levende vesener, med neveslag, stokkeslag eller sverd, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli mye plaget av sykdom. For den som oppfører seg voldelig mot andre levende vesener, med neveslag, stokkeslag eller sverd, blir mye plaget av sykdom, unge mann.

Hvis derimot en mann eller kvinne lar være å oppføre seg voldelig mot andre levende vesener, med neveslag, stokkeslag eller sverd, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å ha god helse. For den som lar være å oppføre seg voldelig mot andre levende vesener, med neveslag, stokkeslag eller sverd, får god helse, unge mann.

Sett at en mann eller kvinne er bråsint og oppfarende, unge mann. Han farer opp for den minste ting og blir fornærmet, føler seg krenkt og blir sint, rasende og føler motvilje og hat, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli stygg. For den som er bråsint og oppfarende, som farer opp for den minste ting og blir fornærmet, føler seg krenkt og blir sint, rasende og føler motvilje og hat, blir stygg, unge mann.

Hvis derimot en mann eller kvinne ikke er bråsint og oppfarende, ikke farer opp for den minste ting og verken blir fornærmet, føler seg krenkt eller blir sint og rasende, og ikke føler motvilje og hat, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å være vakker. For den som ikke er bråsint og oppfarende, ikke farer opp for den minste ting og verken blir fornærmet, føler seg krenkt eller blir sint og rasende, og ikke føler motvilje og hat, blir vakker, unge mann.

Sett at en mann eller en kvinne er misunnelig, at han misunner andre når de oppnår en vinning, heder, berømmelse, respekt og aktelse, og ikke unner dem dette, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli svakelig. For den som er misunnelig, som misunner andre når de oppnår en vinning, heder, berømmelse, respekt og aktelse, og ikke unner dem dette, blir svakelig, unge mann.

Hvis derimot en mann eller en kvinne ikke er misunnelig og ikke misunner andre når de oppnår en vinning, heder, berømmelse, respekt og aktelse, men unner dem dette, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å være vakker. For den som ikke er misunnelig og ikke misunner andre når de oppnår en vinning, heder, berømmelse, respekt og aktelse, men unner dem dette, blir vakker, unge mann.

Sett at en mann eller en kvinne ikke gir gaver til filosofer eller brahmaner, verken mat, drikke, klær, kjøretøy, kranser, parfyme, bolig eller lys, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli fattig. For den som ikke gir gaver til filosofer eller brahmaner, verken mat, drikke, klær, kjøretøy, kranser, parfyme, bolig eller lys, kommer til å bli fattig, unge mann.

Hvis derimot en mann eller en kvinne gir gaver til filosofer eller brahmaner, det være seg mat, drikke, klær, kjøretøy, kranser, parfyme, bolig eller lys, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å bli rik. For den som gir gaver til filosofer eller brahmaner, det være seg mat, drikke, klær, kjøretøy, kranser, parfyme, bolig eller lys, blir rik, unge mann.

Sett at en mann eller en kvinne er hovmodig og ikke hilser på dem de bør hilse på, ikke reiser seg for dem de bør reise seg for, ikke gir sitteplass til dem de bør gi sitteplass til, ikke går av veien for dem de bør gå av veien for, ikke respekterer dem de bør respektere, ikke hedrer dem de bør hedre og ikke gjør ære på dem de bør gjøre ære på, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli født i en lavtstående familie. For den som er hovmodig og ikke hilser på dem de bør hilse på, ikke reiser seg for dem de bør reise seg for, ikke gir sitteplass til dem de bør gi sitteplass til, ikke går av veien for dem de bør gå av veien for, ikke respekterer dem de bør respektere, ikke hedrer dem de bør hedre og ikke gjør ære på dem de bør gjøre ære på, blir født i en lavtstående familie, unge mann.

Hvis derimot en mann eller en kvinne ikke er hovmodig, men hilser på dem de bør hilse på, reiser seg for dem de bør reise seg for, gir sitteplass til dem de bør gi sitteplass til, går av veien for dem de bør gå av veien for, respekterer dem de bør respektere, hedrer dem de bør hedre og gjør ære på dem de bør gjøre ære på, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å bli født i en høytstående familie. For den som hilser på dem de bør hilse på, reiser seg for dem de bør reise seg for, gir sitteplass til dem de bør gi sitteplass til, går av veien for dem de bør gå av veien for, respekterer dem de bør respektere, hedrer dem de bør hedre og gjør ære på dem de bør gjøre ære på, vil bli født i en høytstående familie, unge mann.

Sett at en mann eller en kvinne besøker en filosof eller en brahman uten å spørre hva som er sunt og hva som er usunt, hva som bør klandres og hva som bør roses, hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, hvilke handlinger som medfører problemer og lidelser i lang tid og hvilke handlinger som er til nytte og glede i lang tid, unge mann. Disse handlingene fører til at han blir gjenfødt i smerte og lidelse i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i helvete, kommer han til å bli dum. For den som besøker en filosof eller en brahman uten å spørre hva som er sunt og hva som er usunt, hva som bør klandres og hva som bør roses, hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, hvilke handlinger som medfører problemer og lidelser i lang tid og hvilke handlinger som er til nytte og glede i lang tid, blir født dum, unge mann.

Hvis derimot en mann eller en kvinne besøker en filosof eller en brahman og spør hva som er sunt og hva som er usunt, hva som bør klandres og hva som bør roses, hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, hvilke handlinger som medfører problemer og lidelser i lang tid og hvilke handlinger som er til nytte og glede i lang tid, vil disse handlingene føre til at han blir gjenfødt i lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Men hvis han blir gjenfødt som menneske, og ikke i himmelen, kommer han til å bli født klok. For den som besøker en filosof eller en brahman og spør hva som er sunt og hva som er usunt, hva som bør klandres og hva som bør roses, hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, hvilke handlinger som medfører problemer og lidelser i lang tid og hvilke handlinger som er til nytte og glede i lang tid, vil bli født klok, unge mann.

Slik er altså veien som fører til at noen dør unge mens andre blir gamle, unge mann. Slik er veien som fører til at noen er plaget av sykdom mens andre har god helse. Slik er veien som fører til at noen er stygge mens andre er vakre. Slik er veien som fører til at noen er sterke mens andre er svakelige. Slik er veien som fører til at noen er rike mens andre er fattige. Slik er veien som fører til at noen er av høytstående familie mens andre er av lavtstående familie. Slik er veien som fører til at noen er dumme mens andre er kloke. Hver og én eier sine egne handlinger, unge brahman. Han arver sine egne handlinger, og handlingene hans er hans mor, hans slektninger og hans støtte. Det han gjør av godt eller vondt, arver han selv følgene av.»

Da den unge brahmanen Subha, Todeyyas sønn, hørte dette, sa han:

«Utmerket, Mester, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Mester. Nå tar jeg tilflukt til deg, Mester, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som legvenn, Mester, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.»