De mellomlange tekstene

Dakkhinavibhangasutta

142. En analytisk drøfting av gaver

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var hos sakyaene, holdt han til i Nigrodhas park i Kapilavatthu. Da kom Mahapajati Gotami til ham med et par nye tøyer. Hun hilste høflig på ham og satte seg ned hos ham. Så sa hun:

«Dette nye paret med tøyer har jeg selv vevd og skåret til for deg, Mester. Vær så snill å motta dem som en gave.»

Mesteren svarte:

«Gi dem til munkefellesskapet, Gotami. Da blir det til heder både for meg og for munkefellesskapet.»

Gotami gjentok:

«Dette nye paret med tøyer har jeg selv vevd og skåret til for deg, Mester. Vær så snill å motta dem som en gave.»

Mesteren svarte igjen:

«Gi dem til munkefellesskapet, Gotami. Da blir det til heder både for meg og for munkefellesskapet.»

Gotami sa for tredje gang:

«Dette nye paret med tøyer har jeg selv vevd og skåret til for deg, Mester. Vær så snill å motta dem som en gave.»

Mesteren svarte som før:

«Gi dem til munkefellesskapet, Gotami. Da blir det til heder både for meg og for munkefellesskapet.»

Da Ananda hørte dette, sa han:

«Ta imot det nye paret med tøyer fra Mahapajapati Gotami, Mester! Hun har vært til stor hjelp for deg. Hun er din tante og din stemor, og hun ga deg melk da du var liten. Da din mor døde, var det hun som ammet deg. Du har også vært til stor hjelp for henne, Mester. Det er takket være deg at hun har tatt tilflukt til Buddha, hans lære og hans fellesskap. Det er takket være deg, Mester, at Mahapajapati Gotami avstår fra å drepe, avstår fra å stjele, avstår fra seksuelle overtredelser, avstår fra urett tale og avstår fra å bli beruset. Det er takket være deg, Mester, at Mahapajapati Gotami har full tillit til Buddha, til hans lære og til hans fellesskap og har en moral som gleder de edle. Det er takket være deg, Mester, at Mahapajapati Gotami har full forståelse av lidelsen, full forståelse lidelsens årsak, full forståelse av lidelsens opphør og full forståelse av veien som fører til lidelsens opphør. Du har vært til stor hjelp for Mahapajapati Gotami, Mester!»

«Det er sant, Ananda, det er sant. Når en person tar tilflukt til Buddha, hans lære og hans fellesskap takket være en annen person, da er det ikke lett å takke denne andre personen tilstrekkelig for hjelpen, men det minste man kan gjøre er å hilse ham med respekt, reise seg for ham og legge håndflatene mot hverandre til hilsen, og gi ham rettmessige gaver i form av kapper, mat, bolig og medisiner.

Når en person avstår fra å drepe, avstår fra å stjele, avstår fra seksuelle overtredelser, avstår fra urett tale og avstår fra å bli beruset takket være en annen person, da er det ikke lett å takke denne andre personen tilstrekkelig for hjelpen, men det minste man kan gjøre er å hilse ham med respekt, reise seg for ham og legge håndflatene mot hverandre til hilsen, og gi ham rettmessige gaver i form av kapper, mat, bolig og medisiner.

Når en person har full tillit til Buddha, til hans lære og til hans fellesskap og har en moral som gleder de edle takket være en annen person, da er det ikke lett å takke denne andre personen tilstrekkelig for hjelpen, men det minste man kan gjøre er å hilse ham med respekt, reise seg for ham og legge håndflatene mot hverandre til hilsen, og gi ham rettmessige gaver i form av kapper, mat, bolig og medisiner.

Når en har full forståelse av lidelsen, full forståelse lidelsens årsak, full forståelse av lidelsens opphør og full forståelse av veien som fører til lidelsens opphør takket være en annen person, da er det ikke lett å takke denne andre personen tilstrekkelig for hjelpen, men det minste man kan gjøre er å hilse ham med respekt, reise seg for ham og legge håndflatene mot hverandre til hilsen, og gi ham rettmessige gaver i form av kapper, mat, bolig og medisiner.

Det finnes fjorten slags gaver man kan gi til et enkeltindivid, Ananda. Hvilke fjorten? Den første er en gave til en arahant, en som har kommet fram til sannheten, en som har nådd fullkommen oppvåkning på egen hånd. Den andre er en gave til en paccekabuddha. Den tredje er en gave til en arahant som er en elev av en som har kommet fram til sannheten. Den fjerde er en gave til en som er på vei til å oppnå arahantverdighetens frukt. Den femte er en gave til en som ikke vender tilbake. Den sjette er en gave til en som er på vei til å oppnå frukten av ikke å vende tilbake. Den sjuende er en gave til en som vender tilbake bare én gang. Den åttende er en gave til en som er på vei til å oppnå frukten av bare å vende tilbake én gang. Den niende er en gave til en som har gått ut i strømmen. Den tiende er en gave til en som er på vei til å oppnå frukten av å gå ut i strømmen. Den ellevte er en gave til en som følger en annen lære, men som har sluppet taket i lengslene etter sansenytelser. Den tolvte er en gave til en vanlig person med god moral. Den trettende er en gave til en vanlig person med dårlig moral. Og den fjortende er en gave til et dyr.

Den som gir en gave til et dyr, kan forvente å få igjen hundrefold for gaven, Ananda. Den som gir en gave til en vanlig person med dårlig moral, kan forvente å få igjen tusenfold for gaven. Den som gir en gave til en vanlig person med god moral, kan forvente å få igjen hundretusenfold for gaven. Den som gir en gave til en som følger en annen lære, men som har sluppet taket i lengslene etter sansenytelser, kan forvente å få igjen hundre tusen ganger hundretusenfold for gaven. Den som gir en gave til en som er på vei til å oppnå frukten av å gå ut i strømmen, kan forvente å få igjen så mye at det ikke finnes noe tall som er stort nok, så hva skal vi da si om den som gir en gave til en som har gått ut i strømmen, til en som er på vei til å oppnå frukten av bare å vende tilbake én gang, til en som vender tilbake bare én gang, til en som er på vei til å oppnå frukten av ikke å vende tilbake, til en som ikke vender tilbake, til en som er på vei til å oppnå arahantverdighetens frukt, til en arahant eller til en paccekabuddha? For ikke å snakke om en gave til en arahant, en som har kommet fram til sannheten, en som har nådd fullkommen oppvåkning på egen hånd!

De finnes sju slags gaver man kan gi til fellesskapet, Ananda. Hvilke sju? Den ene er å gi en gave til begge fellesskapene med Buddha i spissen. Den andre er å gi en gave til begge fellesskapene etter at han som har kommet fram til sannheten, har oppnådd det endelige nibbana. Den tredje er å gi en gave til munkefellesskapet. Den fjerde er å gi en gave til nonnefellesskapet. Den femte er å gi en gave til de eller de navngitte munkene eller nonnene som man ber fellesskapet peke ut. Den sjette er å gi en gave til de eller de navngitte munkene som man ber fellesskapet peke ut. Den sjette er å gi en gave til de eller de navngitte nonnene som man ber fellesskapet peke ut.

I framtiden kommer det til å finnes medlemmer av fellesskapet som har dårlig moral og dårlig oppførsel selv om de bærer gule kapper. Fellesskapet kommer til å peke ut disse dårlige personene til å motta gaver. Men selv da vil jeg si at den som gir en gave til fellesskapet vil få igjen så mye at det ikke finnes noe tall som er stort nok. En gave til et enkeltindivid vil aldri kunne gi større frukter enn en gave til fellesskapet, Ananda.

Gaver kan gi fire former renselse, Ananda. Hvilke fire? Det kan hende at en gaver renser giveren, men ikke mottakeren. Det kan hende at en gave renser mottakeren, men ikke giveren. Det kan hende at en gave verken renser giveren eller mottakeren. Og det kan hende at en gave renser både giveren og mottakeren.

Hva vil det si at en gave renser giveren, men ikke mottakeren? Hvis giveren har god moral og god oppførsel, mens mottakeren har dårlig moral og dårlig oppførsel, vil gaven rense giveren, men ikke mottakeren.

Hva vil det si at en gave renser mottakeren, men ikke giveren? Hvis giveren har dårlig moral og dårlig oppførsel, mens mottakeren har god moral og god oppførsel, vil gaven rense mottakeren, men ikke giveren.

Hva vil det si at en gave verken renser giveren eller mottakeren? Hvis både giveren og mottakeren har dårlig moral og dårlig oppførsel, vil gaven ikke rense noen av dem.

Hva vil det si at en gave renser både giveren og mottakeren? Hvis både giveren og mottakeren har god moral og god oppførsel, vil gaven rense dem begge. Og dette er de fire formene for renselse en gave kan gi, Ananda.»

Slik talte Mesteren. Og han la til disse versene:

«Når en person med god moral, tilfreds til sinns
og med tillit til handlingens gode frukt
gir en gave han rettmessig har fått,
til en med dårlig moral,
da renser gaven den som gir den.

Når en person med dårlig moral, misnøyd til sinns
og uten tillit til handlingens gode frukt
gir en gave han med urette har fått,
til en med god moral,
da renser gaven mottakeren.

Når en person med dårlig moral, misnøyd til sinns
og uten tillit til handlingens gode frukt
gir en gave han med urette har fått,
til en annen med dårlig moral,
da renser ikke gaven noen av dem.

Når en person med god moral, tilfreds til sinns
og med tillit til handlingens gode frukt
gir en gave han rettmessig har fått,
til en annen med god moral,
da renser gaven dem begge.

Når en person uten begjær, tilfreds til sinns
og med tillit til handlingens gode frukt
gir en gave han rettmessig har fått,
til en annen som er uten begjær,
da er dette den beste av gaver.»