De mellomlange tekstene

Pindapataparisuddhisutta

151. Om å rense matgaver

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. En kveld reiste Sariputta seg fra sin meditasjon og gikk bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned hos ham. Mesteren sa:

«Ansiktet ditt stråler, Sariputta, og huden din er klar og ren. Hvor er det du pleier å oppholde deg for tiden?»

«Jeg oppholder meg ofte i tomheten nå for tiden, Mester.»

«Det er bra, Sariputta! Tomheten er det rette sted å oppholde seg for store personer. Hvis derfor en munk har lyst til å oppholde seg mye i tomheten, bør han tenke slik:

’Følte jeg noen lyst eller lidenskap, føler jeg noe hat, noen motvilje eller noen forvirring overfor noe av det jeg kunne se langs veien til landsbyen der jeg fikk matgaver, inne i landsbyen der jeg fikk matgaver eller på tilbakevei fra landsbyen der jeg fikk matgaver?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han følte lyst, lidenskap, hat, motvilje eller forvirring overfor noe av det han kunne se langs veien til landsbyen, inne i landsbyen eller på tilbakevei fra landsbyen der han fikk matgaver, bør han arbeide for å kvitte seg med disse usunne tendensene. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han ikke følte lyst, lidenskap, hat, motvilje eller forvirring overfor noe av det han kunne se langs veien til landsbyen, inne i landsbyen eller på tilbakevei fra landsbyen der han fikk matgaver, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Følte jeg noen lyst eller lidenskap, føler jeg noe hat, noen motvilje eller noen forvirring overfor noe av det jeg kunne høre, lukte, smake, berøre eller tenke langs veien til landsbyen der jeg fikk matgaver, inne i landsbyen der jeg fikk matgaver eller på tilbakevei fra landsbyen der jeg fikk matgaver?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han følte lyst, lidenskap, hat, motvilje eller forvirring overfor noe av det han kunne høre, lukte, smake, berøre eller tenke langs veien til landsbyen, inne i landsbyen eller på tilbakevei fra landsbyen der han fikk matgaver, bør han arbeide for å kvitte seg med disse usunne tendensene. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han ikke følte lyst, lidenskap, hat, motvilje eller forvirring overfor noe av det han kunne høre, lukte, smake, berøre eller tenke langs veien til landsbyen, inne i landsbyen eller på tilbakevei fra landsbyen der han fikk matgaver, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg klart å slippe taket i de fem formene for sansenytelser?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har klart å slippe taket i de fem formene for sansenytelser, bør han arbeide for å kvitte seg med dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har klart å kvitte seg med de fem formene for sansenytelser, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg klart å overvinne de fem hindringene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har klart å overvinne de fem hindringene, bør han arbeide for å overvinne dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har klart å overvinne de fem hindringene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg virkelig forstått de fem involveringsgruppene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke egentlig har forstått de fem involveringsgruppene, bør han arbeide for å forstå dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han virkelig har forstått de fem involveringsgruppene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de fire festepunktene for oppmerksomheten?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de fire festepunktene for oppmerksomheten, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de fire festepunktene for oppmerksomheten, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de fire rette formene for bestrebelse?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de fire rette formene for bestrebelse, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de fire rette formene for bestrebelse, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de fire kraftfulle handlingene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de fire kraftfulle handlingene, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de fire kraftfulle handlingene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de fem evnene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de fem evnene, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de fem evnene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de fem kreftene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de fem kreftene, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de fem kreftene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet de sju oppvåkningsfaktorene?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet de sju oppvåkningsfaktorene, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet de sju oppvåkningsfaktorene, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet den edle åttedelte veien?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet den edle åttedelte veien, bør han arbeide for å utvikle den. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet den edle åttedelte veien, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet konsentrasjon og innsikt?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet konsentrasjon og innsikt, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet konsentrasjon og innsikt, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Videre bør munken tenke slik, Sariputta:

’Har jeg utviklet kunnskap og frigjøring?’

Hvis munken undersøker dette og finner at han ikke har utviklet kunnskap og frigjøring, bør han arbeide for å utvikle dem. Hvis han derimot undersøker dette og finner at han har utviklet kunnskap og frigjøring, kan han glede seg over dette og øve seg videre i sunne sinnstilstander dag og natt.

Alle filosofer eller brahmaner som renset sine matgaver før i tiden, gjorde det ved å foreta slike grundige undersøkelser, Sariputta. Alle filosofer eller brahmaner som kommer til å rense sine matgaver i framtiden, kommer til å gjøre det ved å foreta slike grundige undersøkelser. Og alle filosofer eller brahmaner som nå for tiden renser sine matgaver, gjør det ved å foreta slike grundige undersøkelser. Derfor skal dere trene slik, Sariputta: ’Den maten jeg får i gave, skal jeg rense ved å foreta slike grundige undersøkelser.’»

Slik talte Mesteren, og Sariputta gledet seg over Mesterens ord.