De mellomlange tekstene

Mahagopalakasutta

33. Den store samtalen om gjeteren

Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 31-40

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte de.

Mesteren sa:

«Det er elleve egenskaper som gjør en gjeter uskikket til å passe kuene slik at flokken trives og vokser, munker. Hvilke elleve?

Det er hvis en gjeter ikke forstår seg på former, ikke forstår seg på kjennetegn, ikke fjerner flueegg, ikke kan behandle sår, ikke omgir seg med røyk, ikke kjenner vadestedene, ikke kjenner drikkeplassene, ikke kjenner veien, ikke kjenner beitene, melker kuene helt tørre og ikke viser respekt for lederoksene i flokken. Hvis en gjeter har disse elleve egenskapene, er han uskikket til å passe kuene slik at flokken trives og vokser.

På samme måte er det elleve egenskaper som gjør en munk uskikket til å få framgang, vekst og utvikling i denne læren og disiplinen. Hvilke elleve?

Det er hvis en munk ikke forstår seg på former, ikke forstår seg på kjennetegn, ikke fjerner flueegg, ikke kan behandle sår, ikke omgir seg med røyk, ikke kjenner vadestedene, ikke kjenner drikkeplassene, ikke kjenner veien, ikke kjenner beitene, melker kuene helt tørre og ikke viser respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet.

Hva vil det si at en munk ikke forstår seg på former? Det er når han ikke forstår og ser former for hva de er, og ikke vet at de består av fire grunnelementer med tilhørende underelementer. Da forstår han seg ikke på former.

Hva vil det si at en munk ikke forstår seg på kjennetegn? Det er når han ikke ser som det er at en dåre kjennetegnes av sine handlinger og en vismann kjennetegnes av sine handlinger. Da forstår han seg ikke på kjennetegn.

Hva vil det si at en munk ikke fjerner flueegg? Det er når han godtar at det oppstår sanselige tanker uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han godtar at det oppstår tanker om å skade andre, uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han godtar at det oppstår tanker om vold uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han godtar at det oppstår dårlige og usunne sinnstilstander uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Da fjerner han ikke flueegg.

Hva vil det si at en munk ikke kan behandle sår? Når han ser en synlig form med øyet sitt, griper han etter helheten som objekt og etter de enkelte detaljer. Selv om dårlige og usunne tendenser som begjær og avsmak kan komme til å influere en som ikke vokter på synssansen sin, går han ikke inn for å passe på den. Han vokter ikke synssansen sin og passer ikke på den. Og likedan når han hører en lyd med øret sitt, eller fornemmer en duft med nesa, eller kjenner en smak på tunga, eller føler en berøring mot kroppen, eller når han fornemmer en ide med sinnet, da griper han etter helheten som objekt og etter de enkelte detaljer. Selv om dårlige og usunne tendenser som begjær og avsmak kan komme til å influere en som ikke vokter på sinnets sans, går han ikke inn for å passe på den. Han vokter ikke sinnets sans, og passer ikke på den. Da kan han ikke behandle sår.

Hva vil det si at en munk ikke omgir seg med røyk? Det er når han ikke underviser andre nøye i den læren han har hørt og praktisert. Da omgir han seg ikke med røyk.

Hva vil det si at en munk ikke kjenner vadestedene? Det er når han ikke fra tid til annen går bort til de munkene som har hørt mye, som bevarer tradisjonene, læren, disiplinreglene og huskelistene og stiller dem spørsmål. Han spør dem ikke: ’Hvordan skal jeg forstå dette? Hva er meningen med dette?’ Da får han ikke svar på problemene sine, han får ikke forklaring på det som er vanskelig, og han får ikke noen løsning på slike punkter i læren som han er usikker på. Da kjenner han ikke vadestedene.

Hva vil det si at en munk ikke kjenner drikkeplassene? Det er når han ikke får noen forståelse av meningen med den læren og den disiplinen som han som er kommet fram til sannheten, legger fram. Han får ikke noen forståelse av læren og han får ikke oppleve den gleden som læren gir. Da kjenner han ikke drikkeplassene.

Hva vil det si at en munk ikke kjenner veien? Det er når han ikke fullt ut forstår den edle åttedelte veien. Da kjenner han ikke veien.

Hva vil det si at en munk ikke kjenner beitene? Det er når han ikke fullt ut forstår de fire festepunktene for oppmerksomheten. Da kjenner han ikke beitene.

Hva vil det si at en munk melker kuene helt tørre? Det er når han tar imot innbydelser fra familier som støtter ham, og ikke kjenner noe måtehold i å motta kapper, mat, bolig og medisiner fra dem. Da melker han kuene helt tørre.

Hva vil det si at en munk ikke viser respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet? Det er når han ikke handler vennlig overfor dem, verken privat eller offentlig. Det er når han ikke taler vennlig til dem og heller ikke tenker vennlig om dem, verken privat eller offentlig. Da viser han ikke respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet

Disse elleve egenskapene gjør en munk uskikket til å få framgang, vekst og utvikling i denne læren og disiplinen.

Det er elleve egenskaper som gjør en gjeter skikket til å passe kuene slik at flokken trives og vokser, munker. Hvilke elleve?

Det er hvis en gjeter forstår seg på former, forstår seg på kjennetegn, fjerner flueegg, kan behandle sår, omgir seg med røyk, kjenner vadestedene, kjenner drikkeplassene, kjenner veien, kjenner beitene, lar være å melke kuene helt tørre og viser respekt for lederoksene i flokken. Hvis en gjeter har disse elleve egenskapene, er han skikket til å passe kuene slik at flokken trives og vokser.

På samme måte er det elleve egenskaper som gjør en munk skikket til å få framgang, vekst og utvikling i denne læren og disiplinen. Hvilke elleve?

Det er hvis en munk forstår seg på former, forstår seg på kjennetegn, fjerner flueegg, kan behandle sår, omgir seg med røyk, kjenner vadestedene, kjenner drikkeplassene, kjenner veien, kjenner beitene, lar være å melke kuene helt tørre og viser respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet.

Hva vil det si at en munk forstår seg på former? Det er når han forstår og ser former for hva de er, og vet at de består av fire grunnelementer med tilhørende underelementer. Da forstår han seg på former.

Hva vil det si at en munk forstår seg på kjennetegn? Det er når han ser som det er at en dåre kjennetegnes av sine handlinger og en vismann kjennetegnes av sine handlinger. Da forstår han seg på kjennetegn.

Hva vil det si at en munk fjerner flueegg? Det er når han ikke godtar at det oppstår sanselige tanker uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han ikke godtar at det oppstår tanker om å skade andre, uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han ikke godtar at det oppstår tanker om vold uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Det er når han ikke godtar at det oppstår dårlige og usunne sinnstilstander uten å fjerne dem, fordrive dem eller gjøre slutt på dem så de forsvinner. Da fjerner han flueegg.

Hva vil det si at en munk kan behandle sår? Når han ser en synlig form med øyet sitt, griper han verken etter helheten som objekt eller etter de enkelte detaljer. Siden dårlige og usunne tendenser som begjær og avsmak kan komme til å influere en som ikke vokter på synssansen sin, går han inn for å passe på den. Han vokter synssansen sin og passer på den. Og likedan når han hører en lyd med øret sitt, eller fornemmer en duft med nesa, eller kjenner en smak på tunga, eller føler en berøring mot kroppen, eller når han fornemmer en ide med sinnet, da griper han verken etter helheten som objekt eller etter de enkelte detaljer. Siden dårlige og usunne tendenser som begjær og avsmak kan komme til å influere en som ikke vokter på sinnets sans, går han inn for å passe på den. Han vokter sinnets sans og passer på den. Da kan han behandle sår.

Hva vil det si at en munk omgir seg med røyk? Det er når han underviser andre nøye i den læren han har hørt og praktisert. Da omgir han seg med røyk.

Hva vil det si at en munk kjenner vadestedene? Det er når han fra tid til annen går bort til de munkene som har hørt mye, som bevarer tradisjonene, læren, disiplinreglene og huskelistene og stiller dem spørsmål. Han spør dem: ’Hvordan skal jeg forstå dette? Hva er meningen med dette?’ Da får han svar på problemene sine, han får forklaring på det som er vanskelig, og han får løsningen på slike punkter i læren som han er usikker på. Da kjenner han vadestedene.

Hva vil det si at en munk kjenner drikkeplassene? Det er når han forstår meningen med den læren og den disiplinen som han som er kommet fram til sannheten, legger fram. Han forståer læren og han får oppleve den gleden som læren gir. Da kjenner han drikkeplassene.

Hva vil det si at en munk kjenner veien? Det er når han fullt ut forstår den edle åttedelte veien. Da kjenner han veien.

Hva vil det si at en munk kjenner beitene? Det er når han fullt ut forstår de fire festepunktene for oppmerksomheten. Da kjenner han beitene.

Hva vil det si at en munk lar være å melke kuene helt tørre? Det er når han tar imot innbydelser fra familier som støtter ham, og viser måtehold i å motta kapper, mat, bolig og medisiner fra dem. Da lar han være å melke kuene helt tørre.

Hva vil det si at en munk viser respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet? Det er når han handler vennlig overfor dem, både privat eller offentlig. Det er når han taler vennlig til dem og tenker vennlig om dem, både privat eller offentlig. Da viser han respekt for eldre og erfarne munker med lang ansiennitet, slik som er som fedre og ledere for munkefellesskapet

Disse elleve egenskapene gjør en munk skikket til å få framgang, vekst og utvikling i denne læren og disiplinen.»

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.