De mellomlange tekstene

Nalakapanasutta

68. Samtalen i Nalaka om et godt liv

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Kosala, holdt han til i Palasa-lunden i Nalakapana. På den tiden hadde mange velkjente unge menn forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i tillit til Mesteren. Det var Anuruddha, Bhaddiya, Kimila, Bhagu, Kondañña, Revata, Ananda og mange andre velkjente unge menn.

En dag Mesteren satt ute sammen med munkene, sa han til dem:

«Jeg håper at de som har forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i tillit til meg, trives med treningen?»

Da han hadde sagt dette, tiet munkene.

Igjen sa Mesteren:

«Jeg håper at de som har forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i tillit til meg, trives med treningen?»

Igjen tiet munkene.

Nok en gang sa Mesteren:

«Jeg håper at de som har forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i tillit til meg, trives med treningen?»

Og igjen tiet munkene.

Da tenkte Mesteren at han fikk stille mer direkte spørsmål. Så snudde han seg til Anuruddha og spurte:

«Trives du med treningen, Anuruddha?»

«Ja, det er sikkert og visst at jeg trives med treningen, Mester!»

«Det er bra, Anuruddha, det er virkelig bra! Det sømmer seg at dere unge menn av god familie som har forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i tillit til meg, trives med treningen. Du har forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet i din beste ungdom, i din beste alder før håret ditt har begynt å gråne, i en alder da du fortsatt kunne ha nytt alle sanselige gleder, Anuruddha. Og dette har du ikke gjort fordi du er blitt presset av en konge, fordrevet av tyver eller av gjeld eller andre farer, og du har heller ikke forlatt hjemmet og gått ut i hjemløshet fordi du ikke hadde noe å leve av.

Var det ikke heller slik at du forlot hjemmet og gikk ut i hjemløshet fordi du innså at du er offer for fødsel, alderdom, død, sorg, klage, smerter, tungsinn og mismot, plaget av sorger og lidelser, og fordi du hadde tillit til at du kanskje kan gjøre slutt på alle disse lidelsene?»

«Jo, det stemmer, Mester.»

«Og hva skal en ung mann gjøre når han har gått ut fra hjemmet på denne måten, Anuruddha?

Så lenge han ikke finner den lykke og glede som følger av å slippe taket i sanselige nytelser og usunne tanker, og heller ikke noe som er bedre enn dette, så blir sinnet hans hengende fast i grådighet, vold, sløvhet, treghet, uro, bekymringer, uvisshet, misnøye og handlingslammelse. Dette er tilfellet så lenge han ikke finner den lykke og glede som følger av å slippe taket i sanselige nytelser og usunne tanker, og heller ikke noe som er bedre enn dette.

Men når han finner den lykke og glede som følger av å slippe taket i sanselige nytelser og usunne tanker, eller noe som er bedre enn dette, så blir sinnet hans ikke hengende fast i grådighet, vold, sløvhet, treghet, uro, bekymringer, uvisshet, misnøye eller handlingslammelse. Dette er tilfellet når han finner den lykke og glede som følger av å slippe taket i sanselige nytelser og usunne tanker, eller noe som er bedre enn dette.

Hva tenker dere om meg, Anuruddha? Tenker dere at han som er kommet fram til sannheten, ikke har klart å kvitte seg med de forurensningene i sinnet som fører til ny tilblivelse, som skaper problemer og vonde resultater i form av tilblivelse, forfall og undergang, og at det er derfor jeg vurderer det slik at det er noe jeg praktiserer, noe jeg holder ut, noe jeg unngår og noe jeg driver bort?»

«Nei, Mester. Vi tenker ikke at han som er kommet fram til sannheten, ikke har klart å kvitte seg med de forurensningene i sinnet som fører til ny tilblivelse, som skaper problemer og vonde resultater i form av tilblivelse, forfall og undergang, og at det er derfor han vurderer det slik at det er noe han praktiserer, noe han holder ut, noe han unngår og noe han driver bort.

Vi tenker derimot at han som er kommet fram til sannheten, har klart å kvitte seg med de forurensningene i sinnet som fører til ny tilblivelse, som skaper problemer og vonde resultater i form av tilblivelse, forfall og undergang, og at det er derfor han vurderer det slik at det er noe han praktiserer, noe han holder ut, noe han unngår og noe han driver bort.»

«Det er bra, Anuruddha, det er virkelig bra! Han som er kommet fram til sannheten, har klart å kvitte seg med de forurensningene i sinnet som fører til ny tilblivelse, som skaper problemer og vonde resultater i form av tilblivelse, forfall og undergang. Han har skåret dem over og rykket dem opp med roten slik at de ikke kan dukke opp igjen eller oppstå igjen senere. Det er akkurat som en palme som ikke kan vokse mer når toppen blir skåret av, Anuruddha. På samme måten har han som er kommet fram til sannheten, klart å kvitte seg med de forurensningene i sinnet som fører til ny tilblivelse, som skaper problemer og vonde resultater i form av tilblivelse, forfall og undergang. Det er derfor han vurderer det slik at det er noe han praktiserer, noe han holder ut, noe han unngår og noe han driver bort.

Hva mener du om dette, Anuruddha: Hva er grunnen til at han som er kommet fram til sannheten, forklarer at den eller den eleven som er død, er blitt gjenfødt der eller der, og at den eller den eleven som er død, er blitt gjenfødt der eller der?»

«For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!»

«Når han som er kommet fram til sannheten, forklarer at den eller den eleven som er død, er blitt gjenfødt der eller der, gjør han det ikke for å bedra folk og ikke for å prate folk etter munnen. Han gjør det heller ikke for å vinne heder, ære eller materielle fordeler, og heller ikke for å bli berømt. Det er nemlig noen sønner av god familie som får tillit, som lar seg inspirere og begeistre av slike historier. Når de hører dette, hjelper det dem å fokusere sinnet. Og det blir til langvarig nytte og glede for dem, Anuruddha.

Sett nå at en munk får høre at den eller den munken er død, og at Mesteren har sagt at han hadde nådd fram til endelig erkjennelse. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne munken hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får munken et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen munk får høre at den eller den munken er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra de fem bindingene som binder en til en lavere tilværelse, og at han kommer til å bli gjenfødt på et plan hvor han kommer til å oppnå det endelige nibbana, og ikke vende tilbake hit. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne munken hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får munken et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen munk får høre at den eller den munken er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra tre bindinger og svekket begjær, hat og uvitenhet, og at han kommer til å vende tilbake til denne verden bare én gang og gjøre slutt på lidelsene her. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne munken hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får munken et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen munk får høre at den eller den munken er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra tre bindinger, han har gått ut i strømmen og kan ikke falle tilbake, og han er på sikker vei mot full oppvåkning. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne munken hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får munken et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en nonne får høre at den eller den nonnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde nådd fram til endelig erkjennelse. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne nonnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får nonnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen nonne får høre at den eller den nonnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra de fem bindingene som binder en til en lavere tilværelse, og at hun kommer til å bli gjenfødt på et plan hvor hun kommer til å oppnå det endelige nibbana, og ikke vende tilbake hit. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne nonnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får nonnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen nonne får høre at den eller den nonnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra tre bindinger og svekket begjær, hat og uvitenhet, og at hun kommer til å vende tilbake til denne verden bare én gang og gjøre slutt på lidelsene her. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne nonnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får nonnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen nonne får høre at den eller den nonnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra tre bindinger, hun har gått ut i strømmen og kan ikke falle tilbake, og hun er på sikker vei mot full oppvåkning. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne nonnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får nonnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en legmann får høre at den eller den legmannen er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra de fem bindingene som binder en til en lavere tilværelse, og at han kommer til å bli gjenfødt på et plan hvor han kommer til å oppnå det endelige nibbana, og ikke vende tilbake hit. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne legmannen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legmannen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen legmann får høre at den eller den legmannen er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra tre bindinger og svekket begjær, hat og uvitenhet, og at han kommer til å vende tilbake til denne verden bare én gang og gjøre slutt på lidelsene her. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne legmannen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legmannen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen legmann får høre at den eller den legmannen er død, og at Mesteren har sagt at han hadde fridd seg fra tre bindinger, han har gått ut i strømmen og kan ikke falle tilbake, og han er på sikker vei mot full oppvåkning. Og hvis han da har hørt eller selv har sett at denne legmannen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil han fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legmannen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen legkvinne får høre at den eller den legkvinnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra de fem bindingene som binder en til en lavere tilværelse, og at hun kommer til å bli gjenfødt på et plan hvor hun kommer til å oppnå det endelige nibbana, og ikke vende tilbake hit. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne legkvinnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legkvinnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen legkvinne får høre at den eller den legkvinnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra tre bindinger og svekket begjær, hat og uvitenhet, og at hun kommer til å vende tilbake til denne verden bare én gang og gjøre slutt på lidelsene her. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne legkvinnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legkvinnen et godt liv, Anuruddha.

Sett nå at en annen legkvinne får høre at den eller den legkvinnen er død, og at Mesteren har sagt at hun hadde fridd seg fra tre bindinger, hun har gått ut i strømmen og kan ikke falle tilbake, og hun er på sikker vei mot full oppvåkning. Og hvis hun da har hørt eller selv har sett at denne legkvinnen hadde den eller den moral, den eller den karakter, visdom, levemåte eller frigjøring, så vil hun fokusere sinnet på å oppnå samme tillit, moral, lærdom og visdom. På den måten får legkvinnen et godt liv, Anuruddha.

Når han som er kommet fram til sannheten, forklarer at den eller den eleven som er død, er blitt gjenfødt der eller der, gjør han det ikke for å bedra folk og ikke for å prate folk etter munnen. Han gjør det heller ikke for å vinne heder, ære eller materielle fordeler, og heller ikke for å bli berømt. Det er nemlig noen sønner av god familie som får tillit, som lar seg inspirere og begeistre av slike historier. Når de hører dette, hjelper det dem å fokusere sinnet. Og det blir til langvarig nytte og glede for dem, Anuruddha.»

Slik talte Mesteren, og glad til sinns tok Anuruddha imot Mesterens ord.