De mellomlange tekstene

Samanamundikasutta

78. Samtalen med Samanamundikaputta

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi. Ved den anledningen var den omvandrende asketen Uggahamana Samanamundikaputta i dronning Mallikas park sammen med en stor flokk på fem hundre omvandrende asketer. I den parken var det en stor hall omgitt av tindukatrær, og der pleide ofte forskjellige asketer og filosofer å komme sammen til debatt.

Tidlig en morgen kom byggmester Pañcakanga fra byen for å treffe Mesteren. Men så kom han til å tenke på at det ikke passet å treffe Mesteren akkurat da, siden Mesteren satt for seg selv i meditasjon. ’Og det passer heller ikke å treffe noen av de munkene som har utviklet sitt sinn,’ tenkte han, ’for de sitter også og mediterer. Kanskje jeg heller skulle gå bort til Mallikas park og hilse på den omvandrende asketen Uggahamana Samanamundikaputta i debatthallen?’

Dermed la han veien mot debatthallen i Mallikas park.

Akkurat da satt Uggahamana og de andre omvandrende asketene og snakket høyt og støyende sammen, og de hengav seg til all slags fruktesløst prat,—så som snakk om konger, forbrytere, statsmenn, tropper, krig og farlige situasjoner, mat og drikke, klær og møbler, kranser og parfyme, slektninger, kjøretøyer, landsbyer, små og store byer, nasjoner, kvinner, menn, berømte personer, sladder på gatehjørnet og ved brønnen, spøkelseshistorier, prat om løst og fast, spekulasjoner om hvordan verden ble til og om hvordan havet ble til, samt prat om vinning og tap.

Mens Pañcakanga enda var et godt stykke unna, fikk Uggahamana se at han nærmet seg, og da han så det, brakte han forsamlingen til ro:

«Vær stille, mine herrer, ikke en lyd nå! Der borte kommer byggmester Pañcakanga , Gotamas elev. Han har vært en av elevene hans så lenge Gotama har hatt hvitkledde borgere som elever her i Savatthi. Disse folkene setter pris på stillhet, er vant til stillhet og har mye godt å si om stillheten. Når han ser hvor stille denne forsamlingen er, kan det hende han kommer bort til oss.»

Da han sa dette, tidde alle asketene.

Byggmester Pañcakanga gikk bort til den omvandrende asketen Uggahamana, hilste høflig på ham og snakket litt med ham før han satte seg ned. Da Pañcakanga hadde satt seg, sa Uggahamana:

«Jeg vil hevde at når en mann har fire egenskaper, er han en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet. Hvilke fire egenskaper er det? Det er når han ikke begår noen ond handling, når han ikke sier et vondt ord, når han ikke har noen vonde hensikter og når han ikke lever av å gjøre andre vondt. Når en mann har disse fire egenskapene, vil jeg hevde at han er en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet.»

Byggmester Pañcakanga verken godtok eller avviste det Uggahamana hadde sagt. Han ville heller forelegge spørsmålet for Mesteren, så han reiste seg fra plassen sin og gikk. Da han kom dit hvor Mesteren var, hilste han høflig på ham og satte seg ned. Så fortalte han hva Uggahamana hadde sagt.

«Ut fra det Uggahamana her sier,» svarte Mesteren, «ville et spedbarn som ligger på ryggen være en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet. For dette spedbarnet er seg ikke bevisst at det har en kropp, så hvordan kan det begå noen onde handlinger med kroppen sin? Vi kan vel ikke legge det til last at det spreller? Spedbarnet kan ikke snakke, så hvordan kan det si et vondt ord? Vi kan vel ikke legge det til last at det gråter? Spedbarnet har ingen bevisste intensjoner, så hvordan kan det ha noen vond intensjon? Vi kan vel ikke legge det til last at det klynker litt? Og spedbarnet har heller ikke noe yrke, så hvordan kan det leve av å gjøre andre vondt? Vi kan vel ikke legge det til last at det tar melk fra morens bryst? Så ut fra det Uggahamana her sier, ville et spedbarn som ligger på ryggen være en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet.

Jeg vil ikke hevde at en mann er en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet bare han har disse fire egenskapene, byggmester, for dette er egenskaper som bare kjennetegner et spedbarn som ligger på ryggen. Hvilke fire egenskaper er det? Det er når han ikke begår noen ond handling, når han ikke sier et vondt ord, når han ikke har noen vonde hensikter og når han ikke lever av å gjøre andre vondt. Derfor vil jeg ikke hevde at en mann er en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet selv om han har disse fire egenskapene, for dette er egenskaper som bare kjennetegner et spedbarn som ligger på ryggen.

Jeg vil derimot hevde at når en mann har ti egenskaper, er han en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet, byggmester. Men først er det viktig å forstå hva som er usunne vaner. Det er viktig å forstå hvordan usunne vaner oppstår. Det er viktig å forstå hvordan usunne vaner kan ta helt slutt. Og det er viktig å forstå hvilken praksis som kan gjøre helt slutt på usunne vaner.

Det er også viktig å forstå hva som er sunne vaner. Det er viktig å forstå hvordan sunne vaner oppstår. Det er viktig å forstå hvordan sunne vaner kan ta helt slutt. Og det er viktig å forstå hvilken praksis som kan gjøre helt slutt på sunne vaner.

Det er viktig å forstå hva som er usunne intensjoner. Det er viktig å forstå hvordan usunne intensjoner oppstår. Det er viktig å forstå hvordan usunne intensjoner kan ta helt slutt. Og det er viktig å forstå hvilken praksis som kan gjøre helt slutt på usunne intensjoner.

Det er også viktig å forstå hva som er sunne intensjoner. Det er viktig å forstå hvordan sunne intensjoner oppstår. Det er viktig å forstå hvordan sunne intensjoner kan ta helt slutt. Og det er viktig å forstå hvilken praksis som kan gjøre helt slutt på sunne intensjoner.

Hva er det som er usunne vaner, byggmester? Det er usunne handlinger, usunn tale og en levemåte som skader andre. Dette er usunne vaner.

Hvordan oppstår usunne vaner, byggmester? Dette har jeg forklart tidligere. Usunne vaner oppstår fra sinnet. Og hvorfor fra sinnet? Jo, fordi sinnet er mangfoldig og inneholder mange forskjellige tendenser. De tendensene til lidenskap, hat og forvirring som finnes i sinnet, gir opphav til usunne vaner.

Hvordan kan usunne vaner ta helt slutt, byggmester? Dette har jeg forklart tidligere. Når en munk slutter å oppføre seg dårlig og begynner å oppføre seg bra, når han slutter å uttale seg dårlig og begynner å uttale seg bra, når han slutter å tenke dårlige tanker og begynner å tenke gode tanker, når han slutter å leve på en måte som skader andre og begynner å leve på en måte som ikke skader andre, da tar de usunne vanene helt slutt.

Hvilken praksis kan gjøre helt slutt på usunne vaner, byggmester? Det er når en munk bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å fordrive han dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å la sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Slik er den praksisen som kan gjøre helt slutt på usunne vaner.

Hva er det som er sunne vaner, byggmester? Det er sunne handlinger, sunn tale og en ren levemåte. Dette er sunne vaner.

Hvordan oppstår sunne vaner, byggmester? Dette har jeg forklart tidligere. Sunne vaner oppstår fra sinnet. Og hvorfor fra sinnet? Jo, fordi sinnet er mangfoldig og inneholder mange forskjellige tendenser. De tendensene til fravær av lidenskap, fravær av hat og fravær av forvirring som finnes i sinnet, gir opphav til sunne vaner.

Hvordan kan sunne vaner ta helt slutt, byggmester? Dette har jeg forklart tidligere. Når en munk utvikler god oppførsel, men ikke identifiserer seg med sin gode oppførsel, og når sinnet hans blir frigjort i visdom fordi han forstår tingene som de er, da tar de sunne vanene helt slutt.

Hvilken praksis kan gjøre helt slutt på sunne vaner, byggmester? Det er når en munk bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å fordrive han dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å la sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Slik er den praksisen som kan gjøre helt slutt på sunne vaner.

Hva er det som er usunne intensjoner, byggmester? Det er intensjoner om sansenytelser, intensjoner om å skade andre og intensjoner om å begå vold. Dette kalles usunne intensjoner.

Hvordan oppstår usunne intensjoner, byggemester? Dette har jeg forklart tidligere. Intensjoner oppstår fra identifikasjoner. Hva slags identifikasjoner? Identifikasjonene våre er mangfoldige og inneholder mange forskjellige tendenser. Her er det snakk om å identifisere seg med sansenytelser, identifisere seg med det å skade andre og identifisere seg med det å begå vold. På den måten oppstår usunne intensjoner.

Hvordan kan usunne intensjoner ta helt slutt, byggmester? Det er når munken isolerer seg både fra sansenytelser og fra usunne ideer og går inn i første meditasjonstilstand,—den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære,—og forblir i den. Da tar de usunne intensjonene helt slutt.

Hvilken praksis kan gjøre helt slutt på usunne intensjoner, byggmester? Det er når en munk bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å fordrive han dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å la sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Slik er den praksisen som kan gjøre helt slutt på usunne intensjoner.

Hva er det som er sunne intensjoner, byggmester? Det er intensjoner om å gi avkall, intensjoner om ikke å skade andre og intensjoner om ikke å begå vold. Dette kalles sunne intensjoner.

Hvordan oppstår sunne intensjoner, byggemester? Dette har jeg forklart tidligere. Intensjoner oppstår fra identifikasjoner. Hva slags identifikasjoner? Identifikasjonene våre er mangfoldige og inneholder mange forskjellige tendenser. Her er det snakk om å identifisere seg med å gi avkall, identifisere seg med det å ikke skade andre og identifisere seg med det å ikke begå vold. På den måten oppstår sunne intensjoner.

Hvordan kan sunne intensjoner ta helt slutt, byggmester? Det er når munken isolerer seg både fra sansenytelser og fra usunne ideer og går inn i første meditasjonstilstand,—den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære,—og forblir i den. Da tar de sunne intensjonene helt slutt.

Hvilken praksis kan gjøre helt slutt på sunne intensjoner, byggmester? Det er når en munk bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å fordrive han dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å la sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Slik er den praksisen som kan gjøre helt slutt på sunne intensjoner.

Hvilke ti egenskaper vil jeg da hevde en mann må inneha hvis vi skal kalle ham en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet, byggmester?

Det er når en munk har rett syn og ikke trenger mer opplæring i dette. Han har rett tanke og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett tale og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett handling og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett levemåte og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett bestrebelse og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett oppmerksomhet og trenger ikke mer opplæring i dette. Han praktiserer rett konsentrasjon og trenger ikke mer opplæring i dette. Han har rett kunnskap og trenger ikke mer opplæring i dette. Han har oppnådd rett frigjøring og trenger ikke mer opplæring i dette.

Dette er altså de ti egenskapene jeg vil hevde en mann må inneha hvis vi skal kalle ham en filosof som har nådd fram til den høyeste og fullkomne sunnhet i sinnet, byggmester.»

Slik talte Mesteren, og byggmester Pañcakanga gledet seg over Mesterens ord.