Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

16. Søvnig og sløv

En gud sa:

«De gjesper, er søvnige og sløve
og gidder ingenting etter at de har spist.
Det er ikke slik de får den edle vei
til å lyse opp for menneskene.»

Mesteren svarte:

«De setter kreftene inn, og bukker ikke under
for gjesping, søvnighet og sløvhet
eller giddesløshet etter måltidet.
Slik blir den edle vei renset.»