Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

19. Hytta

En gud sa:

«Har du ikke noen hytte?
Har du ikke noe reir?
Har du ikke noen livline?
Er du fri fra alle bindinger?»

Mesteren svarte:

«Jeg har slett ikke noen hytte.
Jeg har slett ikke noe reir.
Jeg har slett ikke noen livline.
Jeg er helt fri fra alle bindinger.»

En gud sa:

«Hva mente jeg med hytte?
Hva mente jeg med reir?
Hva mente jeg med livline?
Hva mente jeg med bindinger?»

Mesteren svarte:

«Med hytte mente du mor.
Med reir mente du hustru.
Med livline mente du barn.
Med bindinger mente du begjær.»

En gud sa:

«Det er bra du ikke har noen hytte.
Det er bra du ikke har noe reir.
Det er bra du ikke har noen livline.
Det er bra du ikke har noen bindinger.»