Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

2. Frigjøring

I Savatthi. Tidlig en morgen kom en gud og lyste opp hele Jetalunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, sa han:

«Vet du hvordan levende vesener finner frigjøring, forløsning og løsrivelse, min herre?»

«Ja, min venn. Jeg vet hvordan levende vesener finner frigjøring, forløsning og løsrivelse.»

«Og hvordan finner levende vesener frigjøring, forløsning og løsrivelse, min herre?» Mesteren svarte:

«De slutter å nyte tilblivelse,
de avslutter bevissthet på sanseinntrykk,
de lar følelsene falle til ro.
Slik vet jeg at levende vesener
finner frigjøring, forløsning og løsrivelse.»