Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

22. Berøring

En gud sa:

«Den som ikke berører noe, blir ikke berørt.
Den som berører noe, kan bli berørt.
Derfor vil den som skader en uskyldig,
selv bli berørt av dette.»

Mesteren svarte:

«Den som krenker en skyldfri mann,
et rent og uplettet menneske,
den dåren faller det onde tilbake på,
som fint støv kastet mot vinden.»