Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

23. Villnis

En gud sa:

«Indre villnis og ytre villnis,
folk vikler seg inn i et villnis.
Derfor spør jeg deg, Gotama:
Hvordan skal man vikle seg ut av villniset?»

Mesteren:

«En vis mann som har en grunnfestet moral
og som utvikler sitt sinn og sin visdom,
en forstandig munk som trener iherdig,
han kan vikle seg ut av villniset.

En arahant uten negative tendenser
som har kvittet seg med lidenskaper,
og som har kvittet seg med sinne og uvitenhet,
han kan vikle seg ut av villniset.

Der det ikke lenger er noen forskjell
på objekt og subjekt,
og der objekter ikke føles som materielle,
der er villniset hogd over ved roten.»