Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

24. Hold ditt sinn i tømme

En gud sa:

«I den grad man holder sitt sinn i tømme,
i den grad unngår man lidelser.
Den som alltid holder sinnet i tømme,
vil alltid være fri fra lidelser.»

Mesteren svarte:

«Sinnet bør ikke alltid holdes i tømme,
det bør ikke alltid holdes stramt.
Men når det opptrer onde tanker,
bør sinnet holdes i tømme.»