Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

27. Høyvannet

En gud sa:

«Hvor går høyvannet når det ebber?
Hvor er det ingen strømvirvler?
Hvor tar objekt og subjekt slutt
uten at det blir noe tilbake?»

Mesteren svarte:

«Der hvor verken vann eller jord,
ild eller luft har fotfeste,
dit går høyvannet når det ebber,
der er det ingen strømvirvler,
der tar objekt og subjekt slutt
uten at det blir noe tilbake.»