Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

40. Den andre teksten om regnguden Pajunnas datter

Slik har jeg hørt det:

En gang bodde Mesteren i huset med de spisse gavlene i Storskogen ved Vesali. Like før morgengry kom Lille-Kokanada, regnguden Pajunnas datter, til parken og lyste opp hele parken med sin stråleglans. Så gikk hun bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens hun sto der, sa hun:

«Kokanada, Pajunnas datter
er kommet hit i stråleglans som lynet
for å hylle den oppvåknede og hans lære,
og hun sier fram disse vers.

Selv om jeg kunne ha lagt fram denne læren
på mange forskjellige måter,
skal jeg gi en kort oppsummering
så langt jeg selv forstår den.

Vi bør ikke gjøre noe galt her i verden,
verken i tanke, ord eller handling.
Om vi slipper taket i sansenytelser
og vandrer i oppmerksomhet, med klar forståelse,
slipper vi alle unyttige sorger.»