Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

46. Nymfene

En gud sa:

«Skogen gjenlyder av nymfenes sang,
og det myldrer av demoner her.
Skogens navn er Vrangforestillinger—
hvordan finner jeg veien ut?»

Mesteren svarte:

«Veien heter ‘Rett Fram’,
og den går i retning av ‘Fryktløs’.
Vognen heter ‘Stødig’,
og den triller på lærens hjul.

‘Selvrespekt’ er bremseskoen,
vogntaket er ‘Oppmerksomhet’.
Vognkusken kaller jeg ‘Sannhet’
og han som løper foran er ‘Rett Syn’.

Den som har en vogn som denne,
det være seg mann eller kvinne,
har et pålitelig kjøretøy
for reisen fram til nibbana.»