Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

47. Samfunnsnyttige handlinger

En gud sa:

«Hva slags mennesker bygger opp et forråd
av gode fortjenester dag og natt?
Hvem har så god atferd og gjør det som er godt,
slik at de kommer til himmelen?»

Mesteren svarte:

«De som planter trær som gir ly og gode frukter,
de som bygger bruer, brønner og vannreservoarer,
og de som gir vandrere husly—
de bygger opp et forråd av gode fortjenester dag og natt
De har så god atferd og gjør så mye godt
at de kommer til himmelen.»