Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

48. Jetalunden

«Dette er Jetalunden, der fellesskapet av vismenn holder til.
Her bor lærens konge som fyller meg med glede.
Menneskene blir renset av gode gjerninger,
visdom, sannhet, moral og et høyverdig liv,
ikke av avstamning eller penger.

Derfor bør den som er klok,
og som har sitt eget beste for øye,
studere læren omhyggelig.
På den måten blir han ren.

En munk bør ta Sariputta som forbilde
og krysse over til den andre bredd
med visdom, moral og fred i sinnet.
Da blir han å regne blant de fremste.»