Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

54. Menneskets fundament

«Hva er menneskets fundament?
Hvem er den beste venninne?
Hva må de ha for å leve
de som får næring fra jorda?»

«Barna er menneskets fundament.
Hustruen er den beste venninne.
Regn må de ha for å leve
de som får næring fra jorda.»