Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

55. Første tekst om hva som skaper et menneske

«Hva er det som skaper et menneske?
Hva løper fra ham til alle kanter?
Hva er det som gjennomløper kretsløpet?
Hva er han mest redd for?»

«Begjæret skaper et menneske.
Sinnet løper fra ham til alle kanter.
Personen gjennomløper kretsløpet.
Det han er mest redd for, er lidelse.»