Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

60. Dikteren

«Hva er diktets opphav?
Hva er dets uttrykksmedium?
Hva er diktet avhengig av?
Hva er diktets bolig?»

«Versemålet er diktets opphav,
ordet dets uttrykksmedium.
Dikt er avhengig av et felles språk.
Poeten er diktets bolig.»