Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

61. Navnet

«Hva er det som styrer alt?
Hva er det som er størst av alt?
Hva er det ene som har
herredømme over alt annet?»

«Navnet styrer alt.
Navnet er størst av alt.
Navnet er det ene som har
herredømme over alt annet.»