Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

69. Ønsker

«Hva er verden fanget av?
Hva må temmes om den skal bli fri?
Hva er det som bør fjernes
for å skjære over alle bindinger?»

«Verden er fanget av ønsker.
Ønskene må temmes om den skal bli fri.
Ønskene bør fjernes
for å skjære over alle bindinger.»