Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

70. Verden

«Hva er verden oppstått fra?
Hvordan kan vi kjenne den?
Hva involverer verden seg i?
Hvordan går verden til grunne?»

«Verden er oppstått fra seks.
Vi kjenner den gjennom seks.
Verden involverer seg i seks.
Den går til grunne i seks.»