Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

71. Hva bør skjæres bort?

I Savatthi. Guden ble stående ved siden av Mesteren. Mens han sto der, sa han:

«Hva bør skjæres bort for å leve lykkelig?
Hva bør skjæres bort for at man ikke skal sørge?
Hvilken en ting godtar du
at man slakter, Gotama?»

Mesteren svarte:

«Om du skjærer bort ditt sinne, kan du leve lykkelig.
Har du skåret bort ditt sinne, har du ingen sorger.
De edle roser at man slakter raseriets giftige rot
selv om det på sitt høyeste kan føles søtt, du gud.
Har du skåret bort dette, har du ingen sorger.»