Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

73. Rikdom

«Hva er menneskets største rikdom?
Hva fører til lykke hvis du praktiserer det?
Hva smaker søtest av alt?
Hvordan er det best å leve?»

«Tillit er den største rikdom.
Lære fører til lykke hvis du praktiserer den.
Sannhet smaker søtest av alt.
Et liv i visdom er beste måten å leve på.»