Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

74. Regnet

En av gudene sa:

«Hva er fremst av det som kommer opp?
Hva er fremst av det som kommer ned?
Hvem er fremst av dem som vandrer omkring,
og hvem er fremst av dem som snakker?»

En annen av gudene svarte:

«Såkornet er fremst av det som kommer opp.
Regnet er fremst av det som kommer ned.
Kveget er fremst av dem som vandrer omkring,
og sønnen er fremst av dem som snakker.»

Men Mesteren sa:

«Kunnskap er fremst av det som kommer opp.
Uvitenhet er fremst av det som kommer ned.
Munkefellesskapet er fremst av dem som vandrer omkring,
og den oppvåknede er fremst av dem som snakker.»