Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

77. Herredømme

«Hva gir verdensherredømme?
Hva er det beste man kan ha?
Hva er en rustflekk på sverdet?
Hvem skaper helvete på jorden?

Hvem sperrer veien for handel?
Hvem liker handelsmannen å se?
Hvem er det de vise liker
når de kommer tilbake gang på gang?»

«Viljestyrke gir verdensherredømme.
En kvinne er det beste man kan ha.
Raseri er en rustflekk på sverdet.
Tyver skaper helvete på jorden.

Tyveri sperrer veien for handel.
Handelsmannen liker å se en munk.
De vise liker at munker
kommer tilbake gang på gang.»