Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

80. Et lys for verden

«Hva er et lys for verden?
Hva i verden er våkent?
Hvilke levende vesener er i arbeid,
og hvilke spor setter de?
Hva gir næring til dovne og flittige,
og likedan til mødre og sønner?
Hva gir liv til alle levende vesener?»

«Visdommen er et lys for verden.
Oppmerksomheten er våken.
Okser er i arbeid,
og plogfurer er spor etter dem.
Regnet gir næring til dovne og flittige,
og likedan til mødre og sønner.
Regnet gir liv til alle levende vesener.»