Saṃyutta Nikaya 1

Samtaler med guder

81. Skyldfri

«Hvem er skyldfri her i verden?
Hvem får ikke ødelagt sitt liv?
Hvem forstår ønskene?
Hvem er alltid fri?
Hvem blir respektert av mor,
av far og av bror, når han er standhaftig?
Hvem bøyer adelen seg for,
selv om han er av ringe fødsel?»

«Munken er skyldfri her i verden.
Munkene får ikke ødelagt sitt liv.
Munkene forstår ønskene.
Munkene er alltid fri.
Munken blir respektert av mor,
av far og av bror, når han er standhaftig.
Adelen bøyer seg for en munk
selv om han er av ringe fødsel.»