Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med yakkhaer

10.1. Indaka

En gang da Mesteren var i Rajagaha, oppholdt han seg på Inda-fjellet, der en yakkha ved navn Indaka holdt til. Yakkhaen Indaka gikk bort til Mesteren og sa:

«De oppvåknede sier at kropp og sjel ikke er det samme.
Hvordan kan da sjelen finne denne kroppen?
Hvor kommer denne knokkelhaugen fra?
Hvordan blir den produsert i mors liv?»

Mesteren svarte:

«Først er den som et lite frø.
Frøet spirer og vokser.
Det utvikler seg gjennom flere stadier,
inntil kroppen er dannet med hud og hår.
Det som moren spiser og drikker,
blir til næring for det ufødte barnet.»