Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med yakkhaer

10.2. Sakka

En gang da Mesteren var i Rajagaha, oppholdt han seg på Gribbetoppen. Da kom det en yakkha ved navn bort til Mesteren og sa:

«Det sømmer seg ikke at du
som har lagt bindingene bak deg,
som har oppnådd fullkommen frihet,
skal være lærer for andre, munk!»

Mesteren svarte:

«Hør her, Sakka. Det sømmer seg ikke at
den vise legger seg opp i hvordan
andre mennesker ordner sitt samliv.

Hvis han underviser andre
og selv har et lett og lyst sinn,
så binder han seg ikke til dem.
Han gir uttrykk for ren medfølelse.»