Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med yakkhaer

10.3. Suciloma

En gang da Mesteren var i Gaya, satt han i nærheten av en steindysse der yakkhaen Suciloma bodde. Akkurat da var yakkhaene Khara og Suciloma like i nærheten, og Khara sa:

«Der er det en munk!»

«Nei, det er ikke noen munk,» svarte Suciloma. «Det er bare en liten munkespirrevipp.»

«Da får vi finne ut om det er en virkelig bare munk eller bare en liten munkespirrevipp.»

Dermed gikk Suciloma bort til Mesteren og bøyde seg over ham. Mesteren bøyde seg bort. Da sa Suciloma:

«Er du redd for meg?»

«Nei, jeg er ikke redd for deg, min venn. Men det er ikke bra å berøre deg.»

«Jeg har et spørsmål til deg, munk. Hvis du ikke kan svare, skal jeg gjøre deg gal, eller jeg knuser hjertet ditt, eller jeg tar deg i føttene og slenger deg over på den andre siden av Ganges!»

«Jeg ser ikke noen i hele verden med alle dens med alle dens engler, demoner, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, som kan gjøre meg gal, knuse hjertet mitt, eller ta meg i føttene og slenge meg over på den andre siden av Ganges. Men spør nå om hva du vil, min venn.»

Suciloma sa:

«Hva er årsaken til lidenskap og aggresjon?
Hvorfor føler vi tiltrekning, frastøting og redsel?
Hva er opphavet til tankene som flagrer omkring
som ei kråke som smågutter holder i band?»

Mesteren svarte:

«Lidenskap og aggresjon har utspring i deg selv.
Det samme har tiltrekning, frastøting og redsel.
Du er selv opphavet til tankene som flagrer omkring
som ei kråke som smågutter holder i band.

De vokser ut av deg selv, ut av ditt begjær,
akkurat som greinene vokser ut av et banantre.
De slynger seg om forskjellige sansenytelser,
som en slyngplante slynger seg om trærne.

De som forstår dette som det er,
de klarer også å legge det bort.
Hør her, yakkha! De klarer å krysse
den elven som er som er så vanskelig å krysse
og som de aldri tidligere hadde krysset!
Det blir ingen ny tilblivelse for dem.»