Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med yakkhaer

10.5. Sanu

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, ble Sanu, sønn av en kvinne som var tilhenger av Buddha, besatt av en yakkha. Moren hans ble fortvilet og uttalte disse versene:

«Jeg har hørt arahanter fortelle
at yakkhaer ikke plager dem
som samvittighetsfullt overholder
alle høytider og festdager,

både de regulære og de ekstraordinære,
og som lever et høyverdig liv.
Men nå ser jeg yakkhaen plage
min sønn, Sanu!»

Yakkhaen svarte:

«Hvis du har hørt arahanter fortelle
at yakkhaer ikke plager dem
som samvittighetsfullt overholder
alle høytider og festdager,

både de regulære og de ekstraordinære,
og som lever et høyverdig liv,
da skal du fortelle Sanu,
når han våkner, at yakkhaen sa:

‘Ikke gjør noe ondt,
verken åpenlyst eller i det skjulte!
Hvis du gjør noe som er ondt,
eller hvis du kommer til å gjøre det,
blir du aldri kvitt smertene,
selv om du prøver å flykte fra dem!’»

Sanu kom til seg selv og sa:

«Folk gråter over en som er død,
eller over en levende som er fraværende.
Men jeg er jo her, mamma!
Så hvorfor gråter du over meg?»

Moren sa:

«Folk gråter over en som er død,
eller over en levende som er fraværende.
De gråter også over en som har gitt avkall
på sansenytelser, men som har falt tilbake igjen.

For selv om han lever, er han død, min sønn!
Vil du atter tilbake til aske og glør
etter at du har unnsluppet dette?
Vil du tilbake til helvete
etter at du har klart å komme deg unna?

Men gjør som du vil, gutten min!
Hvem skal meg beklage meg overfor?
Selv om du har unnsluppet flammene,
vil du visst gjerne tilbake dit!»