Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.11. Sju regler

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Den gangen for lenge siden da Sakka, gudenes konge, fortsatt var et menneske, påtok han seg sju regler for oppførsel, og det var disse som gjorde at han ble gjenfødt som Sakka. Hvilke sju regler var det?

‘Så lenge jeg lever, vil jeg hjelpe og støtte foreldrene mine.
Så lenge jeg lever, vil jeg respektere de eldste i familien.
Så lenge jeg lever, vil jeg føre mild tale.
Så lenge jeg lever, vil jeg ikke bruke krenkende ord.
Så lenge jeg lever, vil jeg bo i huset mitt med et sinn uten ondskap og grådighet, og jeg vil gi med åpne hender til alle som trenger det, glede meg over et liv i nøysomhet, lytte til bønner og glede meg over å kunne dele med andre.
Så lenge jeg lever, vil jeg snakke sant.
Så lenge jeg lever, vil jeg ikke bli sint. Og skulle det likevel skje at jeg blir sint for noe, skal jeg raskt overvinne det.’

Dette var de sju reglene Sakka påtok seg å følge mens han fortsatt var et menneske, og som en følge av dette ble han Sakka, gudenes konge.

En mann som hjelper og støtter sine foreldre,
som har respekt for de eldste i familien,
som taler milde og vennlige ord
og som avstår fra krenkende tale,

som avstår fra gjerrighet,
som taler sant og ikke blir sint,
han vil de trettitre guder
omtale som en god mann.»