Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.14. Den fattige

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. Han henvendte seg til munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Det var en gang en fattig mann her i Rajagaha som levde i den dypeste nød og elendighet, munker. Han fikk tillit til den læren og den treningsdisiplinen som ble proklamert av han som har kommet fram til sannheten, slik at han lærte de overleverte tekstene, fant seg til rette med et liv i nøysomhet og utviklet visdom. Da han døde, kom han til en lykkelig tilværelse i himmelen i selskap med de trettitre gudene. Han overgikk de andre gudene i stråleglans og ry. De trettitre gudene ble sure og sinte, og sa:

‘Hva er nå dette for noe? Da denne gudesønnen var menneske, var han en fattig mann som levde i dypeste nød og elendighet. Men nå, etter at han er død, overgår han de andre gudene i stråleglans og ry!’

Men Sakka, gudenes konge, sa:

‘Ikke vær sure på denne gudesønnen, mine herrer. Da han levde som menneske, fikk han tillit til den læren og den treningsdisiplinen som ble proklamert av han som har kommet fram til sannheten, slik at han lærte de overleverte tekstene, fant seg til rette med et liv i nøysomhet og utviklet visdom. Da han døde, kom han til en lykkelig tilværelse i himmelen i selskap med de trettitre gudene. Og her overgår han de andre gudene i stråleglans og ry.’

Og Sakka la til disse versene for å blidgjøre de andre gudene:

‘De edle er glad i og roser den
som har en urokkelig og velgrunnet tillit
til ham som har kommet fram til sannheten,
og som dessuten har en vakker moral.

De sier med rette at den mannen ikke er fattig
som har tiltro til munkenes fellesskap
og som også ser hva som er rett.
Hans liv er ikke bortkastet.

Derfor bør den som er klok,
ha tillit, moral, tiltro og innsikt.
Disse egenskapene
er kjernen i de oppvåknedes lære.’»