Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.15. Noe å glede seg over

En gang da Mesteren var i Jetalunden i Savatthi, kom Sakka, gudenes konge bort til ham. Han hilste høflig på Mesteren og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

«Hva slags steder skaper glede, Mester?»

Mesteren svarte:

«De mange vakre parkene og hagene
med dammer der vannliljer vokser i fagre rekker,
er til glede for menneskene.
Men de er ikke verd en brøkdel

av de stedene der det bor arahanter,
det være seg på fjellet eller i dalen.,
i landsbyen eller i skogen.
Slike steder skaper virkelig glede.»