Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.21. Hva bør skjæres bort?

En gang da Mesteren var i Jetalunden i Savatthi, gikk Sakka, gudenes konge bort til ham, hilste høflig på ham og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

«Hva bør skjæres bort for å leve lykkelig?
Hva bør skjæres bort for at man ikke skal sørge?
Hvilken en ting godtar du
at man slakter, Gotama?»

Mesteren svarte:

«Om du skjærer bort ditt sinne, kan du leve lykkelig.
Har du skåret bort ditt sinne, har du ingen sorger.
De edle roser at man slakter raseriets giftige rot
selv om det på sitt høyeste kan føles søtt, du gud.
Har du skåret bort dette, har du ingen sorger.»