Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.23. Magi

En gang da Mesteren var i Jetalunden i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«En gang var Vepacitti, asuraenes konge syk og hadde store smerter, munker. Sakka, gudenes konge, besøkte ham og spurte hvordan det sto til. Da Vepacitti så at Sakka kom, sa han:

‘Kan du gjøre meg frisk, Sakka?’

‘Da må du si hva sambarimba-magien går ut på, Vepacitti.’

‘Vent til jeg får rådført meg med de andre asuraene,’ sa Vepacitti.

Dermed spurte han de andre asuraene om han kunne fortelle Sakka hva sambarimba-magien gikk ut på. Men de andre asuraene sa at det måtte han ikke gjøre. Da uttalte Vepacitti dette verset:

‘Den som utøver en slik magi, Sakka,
kommer til det dypeste helvete
der asuraen Sambara har vært i hundre år.’