Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.25. Vennlighet

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene

Mesteren sa:

«Da Sakka en gang for lenge siden ville få de trettitre gudene til å holde fred med hverandre, uttalte han dette verset i Sudhamma-salen:

Ikke la raseriet overmanne dere
og ikke bli sint på de sinte.
Vennlighet og ikke-vold er de edles vei.
For dårlige mennesker blir knust av sitt eget raseri
som om de skulle komme under et fjellskred.»