Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.3. Banneret

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene

Mesteren sa:

«Det sto en gang et slag mellom gudene og asuraene, munker. Da talte Sakka, gudenes konge, til gudene og sa:

‘Hvis dere blir grepet av frykt og redsel, mine herrer, så se opp på spissen av banneret mitt. Når dere gjør det, vil frykten og redselen forlate dere. Hvis dere ikke kan se banneret mitt, så se opp på spissen av banneret til Pajapati, gudenes konge. Da vil frykten og redselen forlate dere. Hvis dere ikke kan se banneret til Pajapati, så se opp på spissen av banneret til Varuna, gudenes konge. Da vil frykten og redselen forlate dere. Hvis dere ikke kan se banneret til Varuna, så se opp på spissen av banneret til äsana, gudenes konge. Da vil frykten og redselen forlate dere.’

Det kan hende at frykten og redselen vil forlate den som ser opp på spissen av banneret til Sakka eller de andre gudene, munker. Men det kan også hende at dette ikke skjer. Og hvorfor det? Det er fordi Sakka, gudenes konge, ikke er fri fra lidenskaper, aggresjon og uvitenhet, og han er fryktsom og lettskremt, han kan lett få panikk og flykte.

Men det sier jeg dere, munker: Hvis dere opplever frykt eller redsel når dere sitter ute i skogen, under et tre eller i enerom, så tenk på meg slik: Han er en ærverdig Mester som har våknet fullt og helt ved egen hjelp. Han har fullkommen kunnskap og atferd, han er lykkelig, han er en som kjenner verden, – en uforlignelig trener for folk som kan trenes, – guders og menneskers lærer, en våken Mester. Hvis dere opplever frykt eller redsel, kommer dette til å forsvinne når dere tenker på meg på denne måten.

Men hvis dere ikke husker på meg, kan dere tenke på læren slik: Den læren som Mesteren har forklart så tydelig, er noe som alle selv kan se. Den gir resultater her og nå, innbyr til innsyn, fører til målet og forstandige mennesker kan selv finne ut av den. Hvis dere opplever frykt eller redsel, kommer dette til å forsvinne når dere tenker på læren på denne måten.

Men hvis dere ikke husker på læren, kan dere tenke på fellesskapet av ordinerte elever slik: Fellesskapet av Mesterens elever, det vil si de fire parene av personer eller de åtte menneskene, viser god oppførsel og har edel levemåte, de følger den rette vei uten overtredelser. Dette fellesskapet fortjener heder, gjestfrihet, gaver og respekt. Dette er den beste åker å så i for å høste gode fortjenester. Hvis dere opplever frykt eller redsel, kommer dette til å forsvinne når dere tenker på fellesskapet av ordinerte elever på denne måten. Og hvorfor? Det er fordi den ærverdige som har våknet fullt og helt ved egen hjelp, er fri fra lidenskaper, aggresjon og uvitenhet. Han er verke fryktsom eller lettskremt, og han får ikke panikk og flykter.»

Slik talte Mesteren. Deretter la han til disse versene:

«Hvis dere blir grepet av frykt og redsel
mens dere sitter ute i skogen,
under et tre eller i enerom,
så tenk på den oppvåknede.

Hvis dere ikke tenker på den oppvåknede,
på den beste og fremste av alle mennesker,
så tenk på læren hans, den som fører til frihet
og som han har forklart så tydelig.

Hvis dere ikke husker på læren hans,
den som fører til frihet og er forklart så tydelig,
så tenk på fellesskapet av hans elever,
den beste åker å så i for å høste gode fortjenester.

Når dere på denne måten tenker på
den fullkomment oppvåknede,
hans lære og fellesskapet av hans elever,
skal dere ikke oppleve noen frykt eller redsel.»