Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.4. Tålmodighet

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Det sto en gang et slag mellom gudene og asuraene, munker. Asuraenes konge, Vepacitti, talte til asuraene og sa:

‘Hvis vi vinner i dette slaget mot gudene, mine herrer, så bind Sakka, gudenes konge om hender, føtter og hals og før ham fram for meg i asuraenes hovedstad!’

Sakka, gudenes konge, talte også til gudene og sa:

‘Hvis vi vinner i dette slaget mot asuraene, mine herrer, så bind Vepacitti, asuraenes konge om hender, føtter og hals og før ham fram for meg i Sudhamma-salen!’

Så sto slaget, og gudene vant over asuraene. De trettittre gudene bandt Vepacitti, asuraenes konge om hender, føtter og hals og førte ham fram for Sakka, gudenes konge, i Sudhamma-salen. Vepacitti overhøvlet Sakka på det groveste både da han ble ført bundet fram for Sakka i tronsalen Sudhamma og da han ble ført ut igjen.

Vognstyreren Matali spurte Sakka:

‘Er du redd nå, Sakka?
Eller er det fordi du er svak
at du finner deg i
slik grov kjeft fra Vepacitta?’

Sakka svarte:

‘Jeg er verken redd eller svak
fordi om jeg viser tålmodighet.
Hvis jeg skulle gi meg til å krangle
med en tosk, ville jeg jo være dum.’

Matali sa:

‘Men tosker blir bare mer oppkjeftige
hvis man ikke tar igjen med dem.
Derfor bør den som er klok,
holde tosken i tømme med makt.’

Sakka svarte:

‘For min del mener nå jeg
at når man ser en tosk som er rasende,
stopper man ham best ved å øve
oppmerksomhet og sinnsro.’

Matali sa:

‘Det er et alvorlig feilgrep
å vise en slik tålmodighet, Sakka.
For når en tosk tror du viser
tålmodighet fordi du er redd,

vil tullingen slett ikke gi seg,
men storme fram på samme måte
som oksen forfølger den som flykter.’

Sakka svarte:

‘La ham da bare innbille seg
at jeg er redd – om han vil.
Av alle foredlende egenskaper
finnes intet høyere enn tålmodighet.

Den som er sterk, men rolig,
viser tålmodighet med den svake.
Det er en høyere form for tålmodighet
enn når den svake er tålmodig
bare fordi han ikke har noe valg.

Den som tror at toskenes styrke er ekte styrke,
vil si at sann styrke er svakhet.
Den sterke, som tar vare på det som er rett,
vil ikke gi seg ut i krangel.

Den dårligste av de to er han
som kjefter tilbake når han får kjeft.
Den som lar være å kjefte tilbake,
høster en seier som er vanskelig å vinne.

Han søker det beste for begge,
både for seg selv og for motparten.
Når han ser at den andre er sint,
bevarer han ro og oppmerksomhet.

Slik helbreder han begge,
både seg selv og sin motpart.
Det er bare slike som ikke forstår dette,
som vil regne ham som en tosk.’

Sakka, gudenes konge, lever på fruktene av sine egne gode fortjenester, munker. Han har oppnådd herredømme blant de trettitre gudene og han er en som taler rosende om tålmodighet og mildhet. Så sørg for at dere, som har forlatt hjemmet for å følge den gode treningsdisiplinen, passer på å øve tålmodighet og mildhet.»