Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.5. Gode ord gir seier

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Det sto en gang et slag mellom gudene og asuraene, munker. Asuraenes konge, Vepacitti, henvendte seg til Sakka, gudenes konge, og sa:

‘Skal vi la seieren gå til den som snakker best for seg?’

‘Ja, vi lar seieren gå til den som snakker best for seg,’ svarte Sakka.

Dermed samlet begge to sine skarer av følgesvenner og lot dem sette seg, idet de sa:

‘Disse skal dømme hvem som snakker godt og hvem som snakker dårlig.’

Så sa Vepacitti:

‘Du kan begynne, Sakka.’

Men Sakka svarte:

‘Du er eldst av oss, Vepacitti. Du kan begynne.’

Da uttalte Vepacitti dette verset:

‘Tosker blir bare mer oppkjeftige
hvis man ikke tar igjen med dem.
Derfor bør den som er klok,
holde tosken i tømme med makt.’

Da asuraene hørte dette verset til Vepacitti, jublet de. Men gudene satt der tause. Da sa Vepacitti at nå var det Sakkas tur. Sakka uttalte dette verset:

‘For min del mener nå jeg
at når man ser en tosk som er rasende,
stopper man ham best ved å øve
oppmerksomhet og sinnsro.’

Da gudene hørte dette verset til Sakka, jublet de. Men asuraene satt der tause. Da sa Sakka at nå var det Vepacitttis tur igjen. Vepacitti uttalte dette verset:

‘Det er et alvorlig feilgrep
å vise en slik tålmodighet, Sakka.
For når en tosk tror du viser
tålmodighet fordi du er redd,
vil tullingen slett ikke gi seg,
men storme fram på samme måte
som oksen forfølger den som flykter.’

Da asuraene hørte dette verset til Vepacitti, jublet de. Men gudene satt der tause. Da sa Vepacitti at nå var det Sakkas tur. Sakka uttalte disse versene:

‘La ham da bare innbille seg
at jeg er redd – om han vil.
Av alle foredlende egenskaper
finnes intet høyere enn tålmodighet.

Den som er sterk, men rolig,
viser tålmodighet med den svake.
Det er en høyere form for tålmodighet
enn når den svake er tålmodig
bare fordi han ikke har noe valg.

Den som tror at toskenes styrke er ekte styrke,
vil si at sann styrke er svakhet.
Den sterke, som tar vare på det som er rett,
vil ikke gi seg ut i krangel.

Den dårligste av de to er han
som kjefter tilbake når han får kjeft.
Den som lar være å kjefte tilbake,
høster en seier som er vanskelig å vinne.

Han søker det beste for begge,
både for seg selv og for motparten.
Når han ser at den andre er sint,
bevarer han ro og oppmerksomhet.

Slik helbreder han begge,
både seg selv og sin motpart.
Det er bare slike som ikke forstår dette,
som vil regne ham som en tosk.’

Da gudene hørte dette verset til Sakka, jublet de, men asuraene satt der tause. Men deretter sa både guder og asuraer:

‘De versene som Vepacitti, asuraenes konge, uttalte, handler om vold og makt, om krangel, strid og kiv. Men de versene som Sakka, gudenes konge, uttalte, handler om overtalelse og mildhet, om enighet, vennskap og harmoni. Derfor vinner Sakka med sine gode ord.’

På den måten ble Sakka, gudenes konge, seierherre som følge av sine gode ord, munker.»