Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.6. Fuglereir

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Det sto en gang et slag mellom gudene og asuraene, munker. I det slaget vant asuraene, og gudene flyktet mot nord mens de ble forfulgt av asuraene. Da sa Sakka, gudenes konge, dette verset til vognstyreren Matali:

«Pass på at vogna ikke skubber borti
noen av fuglereira her i bommulstrærne, Matali!
Jeg vil heller miste livet for asuraene
enn å ødelegge noen av disse reira!»

«Ja vel, Herre,» svarte Matali og snudde forspannet på tusen hester. Da tenkte asuraene:

«Sakka, gudenes konge, har snudd forspannet på tusen hester! Han har tenkt å gå til motangrep!»

Og asuraene ble så redde at de flyktet inn i borgen sin. Slik seiret Sakka fordi han viste omsorg, munker.»