Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.7. Intet svik

En gang da Mesteren var i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«En dag da Sakka, gudenes konge, gikk for seg selv, tenkte han:

‘Jeg vil ikke svike selv den som er min fiende.’

Vepacitti, asuraenes konge, forsto hva han tenkte og gikk bort til ham. Sakka fikk øye på ham og sa:

‘Stopp der, Vepacitti! Nå er du min fange!’

‘Husk på at du ikke slipper taket i den tanken du nettopp hadde:’

‘Ja, hvis du sverger at heller ikke du vil fare med svik, Vepacitti.’

Vepacitti sa:

‘Da sverger jeg at den som vil svike deg,
du som er gift med Suja,
skal bli rammet av den straffen
som rammer den løgneren,
som rammer den som taler ondt om de edle,
som rammer den som sviker sine venner
og som rammer den utakknemlige!’»