Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Sakka

11.8. Asurafyrsten Verocana

En gang da Mesteren var i Savatthi, satt han for seg selv i Jetalunden og mediterte. Da kom Sakka, gudenes konge, og Verocana, asuraenes konge, bort til ham og ble stående ved hver sin dørstolpe. Så sa Verocana:

«En mann bør streve iherdig
til han når det mål han har satt seg.
Målet vil stråle når det er nådd.
Dette sier Verocana.»

Sakka sa:

«En mann bør streve iherdig
til han når det mål han har satt seg.
Målet vil stråle når det er nådd.
Noe bedre enn tålmodighet finnes ikke.»

Verocana sa:

«Alle levende vesener
har et mål de setter seg.
Målet er forskjellig for hver enkelt.
Det høyeste mål er det
som er til glede for alle.
Målet vil stråle når det er nådd.
Dette sier Verocana.»

Sakka sa:

«Alle levende vesener
har et mål de setter seg.
Målet er forskjellig for hver enkelt.
Det høyeste mål er det
som er til glede for alle.
Målet vil stråle når det er nådd.
Noe bedre enn tålmodighet finnes ikke.»