Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.20. Betinget tilblivelse

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, sa han:

«Jeg skal lære dere om den betingede tilblivelsen og de tingene oppstår ut fra betingelser, munker. Så hør godt etter, munker, og legg merke til det jeg sier!»

«Ja vel, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Hva er betinget tilblivelse, munker? Forfall og undergang er betinget av tilblivelse. Uansett om en som har kommet fram til sannheten, står fram i verden eller ikke, så består denne naturloven om at det ene er betinget av det andre. Dette er en naturlig sammenheng, og han som har kommet fram til sannheten, har våknet til denne sannheten og forstår den fullt ut. Siden han har våknet og forstår dette, forklarer og underviser han andre om det, og han legger ut, fastslår, belyser, analyserer det og gjør det lett å forstå. ‘Se her,’ sier han. ‘Forfall og undergang er betinget av tilblivelse, munker!’

Tilblivelse er betinget av forventningsmønstre … forventningsmønstre er betinget av involveringer … involveringer er betinget av begjær … begjær er betinget av følelser … følelser er betinget av persepsjoner … persepsjoner er betinget av de seks sansefeltene … de seks sansefeltene er betinget av splittelsen i subjekt og objekt … splittelsen i subjekt og objekt er betinget av den skjelnende bevisstheten … den skjelnende bevisstheten er betinget av reaksjonene … reaksjonene er betinget av uvitenhet. Uansett om en som har kommet fram til sannheten, står fram i verden eller ikke, så består denne naturloven om at det ene er betinget av det andre. Dette er en naturlig sammenheng, og han som har kommet fram til sannheten, har våknet til denne sannheten og forstår den fullt ut. Siden han har våknet og forstår dette, forklarer og underviser han andre om det, og han legger ut, fastslår, belyser, analyserer det og gjør det lett å forstå. ‘Se her,’ sier han. ‘Reaksjoner er betinget av uvitenhet, munker!’ På den måten er det ene betinget av det andre. Slik er det, og ikke annerledes. Dette kalles betinget tilblivelse, munker.

Hvilke ting er det så som oppstår ut fra betingelser, munker? Forfall og undergang er noe som er uvarig, sammensatt og oppstått ut fra betingelser, og det ligger i deres natur å gå til grunne, bli borte, gi avsmak og ta slutt. Tilblivelse … forventningsmønstre … involveringer … begjær … følelser … persepsjoner … de seks sansefeltene … splittelsen i subjekt og objekt … den skjelnende bevisstheten … reaksjoner … uvitenhet er noe som er uvarig, sammensatt og oppstått ut fra betingelser, og det ligger i dens natur å gå til grunne, bli borte, gi avsmak og ta slutt. Dette er de tingene som oppstår ut fra betingelser, munker.

Når den edles elev ser og forstår som det er at ‘dette er betinget tilblivelse, og disse tingene er oppstått ut fra betingelser’, da grubler han ikke over spørsmål om fortiden, som disse:

‘Eksisterte jeg før i tiden?’

‘Eksisterte jeg ikke før i tiden?’

‘Hva var jeg før i tiden?’

‘Hvordan var jeg før i tiden?’

‘Hva var jeg før det igjen?’

Han grubler heller ikke over spørsmål om framtiden, som disse:

‘Kommer jeg til å eksistere i framtiden?’

‘Kommer jeg ikke til å eksistere i framtiden?’

‘Hva kommer jeg til å bli i framtiden?’

‘Hvordan kommer jeg til å bli i framtiden?’

‘Hva blir jeg etter det igjen?’

Og han grubler heller ikke over spørsmål som gjelder nåtiden, som disse:

‘Eksisterer jeg?’

‘Eksisterer jeg ikke?’

‘Hva er jeg?’

‘Hvordan er jeg?’

‘Hvor er denne personen kommet fra?’

‘Hvor går jeg hen?’

Og hvorfor driver han ikke med slike grublerier? Det er fordi den edles elev ser og forstår som det er at ‘dette er betinget tilblivelse, og disse tingene er oppstått ut fra betingelser’»