Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.23. Forutsetninger

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, sa han:

«De negative tendensene i sinnet blir utryddet hos den som vet og ser, munker, ikke hos den som ikke vet og ikke ser, sier jeg. Hva vil det si at de negative tendensene i sinnet blir utryddet hos den som vet og ser? Slik er form, slik oppstår form og slik opphører form. Slik er følelser, slik oppstår følelser og slik opphører følelser. Slik er identifikasjoner, slik oppstår identifikasjoner og slik opphører identifikasjoner. Slik er reaksjoner, slik oppstår reaksjoner og slik opphører reaksjoner. Slik er den skjelnende bevissthet, slik oppstår den skjelnende bevissthet og slik opphører den skjelnende bevissthet. Hos den som vet og ser dette, blir de negative tendensene i sinnet utryddet.

Kunnskapen om opphør som opphør er noe som har en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at den ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen til kunnskapen om opphør? Svaret på det er frigjøring. Men frigjøring er også noe som har en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at den ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for frigjøring? Svaret på det er å dempe lidenskapene. Men det finnes også en forutsetning å dempe lidenskapene, munker. Jeg sier ikke at dette skjer uten forutsetning. Og hva skal så til for å dempe lidenskapene? Svaret på det er å miste lysten. Men det finnes også en forutsetning å miste lysten, munker. Jeg sier ikke at det å miste lysten ikke har noen forutsetning. Og hva skal så til for å miste lysten? Svaret er å se tingene som de er. Men det finnes også en forutsetning for å se tingene som de er, munker. Jeg sier ikke at det ikke finnes noen forutsetning for å se tingene som de er. Og hva skal så til for å se tingene som de er? Svaret på det dyp konsentrasjon. Men det finnes også en forutsetning for dyp konsentrasjon, munker. Jeg sier ikke at det ikke finnes noen forutsetning for dyp konsentrasjon. Og hva er forutsetningen for dyp konsentrasjon? Svaret er tilfredshet. Men tilfredshet er også noe som har en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at tilfredshet ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for tilfredshet? Svaret er sinnsro. Men det finnes også en forutsetning for sinnsro, munker. Jeg sier ikke at sinnsro ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for sinnsro? Svaret er glede. Glede er forutsetningen for sinnsro. Men det finnes også en forutsetning for glede, munker. Jeg sier ikke at glede ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for glede? Svaret er lykke. Men lykke har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at lykke ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for lykke? Svaret er tillit. Men tillit har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at tillit ikke har noen forutsetning.

Og hva er så forutsetningen for tillit? Svaret er lidelse. Men lidelse har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at lidelse ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for lidelse? Svaret er tilblivelse. Men tilblivelse har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at tilblivelse ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for tilblivelse? Svaret er forventningsmønstre. Men forventningsmønstre har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at forventningsmønstre ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for forventningsmønstre? Svaret er involveringer. Men involveringer har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at involveringer ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for involveringer? Svaret er begjær. Men begjær har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at begjær ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for begjær? Svaret er følelser. Men følelser har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at følelser ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for følelser? Svaret er persepsjoner. Men persepsjoner har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at persepsjoner ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for persepsjoner? Svaret er de seks sansefeltene. Men de seks sansefeltene har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at de seks sansefeltene ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for de seks sansefeltene? Svaret er splittelsen i subjekt og objekt. Men splittelsen i subjekt og objekt har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at splittelsen i subjekt og objekt ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for splittelsen i subjekt og objekt? Svaret er den skjelnende bevisstheten. Men den skjelnende bevisstheten har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at den skjelnende bevisstheten ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for den skjelnende bevisstheten? Svaret er reaksjoner. Men reaksjoner har også en forutsetning, munker. Jeg sier ikke at reaksjoner ikke har noen forutsetning. Og hva er så forutsetningen for reaksjoner? Svaret er uvitenhet.

På denne måten er altså uvitenhet en forutsetning for reaksjoner, reaksjoner er en forutsetning for den skjelnende bevisstheten, den skjelnende bevisstheten er en forutsetning for splittelsen i subjekt og objekt, splittelsen i subjekt og objekt er en forutsetning for de seks sansefeltene, de seks sansefeltene er en forutsetning for persepsjoner, persepsjoner er en forutsetning for følelser, følelser er en forutsetning for begjær, begjær er en forutsetning for involveringer, involveringer er en forutsetning for forventningsmønstre, forventningsmønstre er en forutsetning for tilblivelse, tilblivelse er en forutsetning for lidelse, lidelse er en forutsetning for tillit, tillit er en forutsetning for lykke, lykke er en forutsetning for glede, glede er en forutsetning for sinnsro, sinnsro er en forutsetning for tilfredshet, tilfredshet er en forutsetning for dyp konsentrasjon, dyp konsentrasjon er en forutsetning for å se tingene som de er, det å se tingene som de er, er en forutsetning for å miste lysten, det å miste lysten er en forutsetning for å dempe lidenskapene, det å dempe lidenskapene er en forutsetning for frigjøring, og frigjøring er en forutsetning for kunnskapen om opphør.

Det er som når regnet faller i store dråper oppe i fjellet, munker. Da vil vannet renne nedover fjellsiden gjennom kløfter og fordypninger, og det vil samle seg i små dammer. Når de små dammene er fulle, vil de renne over slik at vannet samler seg i større dammer. Fra disse dammene vil det renne små bekker som samler seg i mindre elver. Disse igjen samler seg til større elver som til slutt vil renne ut og fylle det store havet.

På samme måte er altså uvitenhet en forutsetning for reaksjoner, reaksjoner er en forutsetning for den skjelnende bevisstheten, den skjelnende bevisstheten er en forutsetning for splittelsen i subjekt og objekt, splittelsen i subjekt og objekt er en forutsetning for de seks sansefeltene, de seks sansefeltene er en forutsetning for persepsjoner, persepsjoner er en forutsetning for følelser, følelser er en forutsetning for begjær, begjær er en forutsetning for involveringer, involveringer er en forutsetning for forventningsmønstre, forventningsmønstre er en forutsetning for tilblivelse, tilblivelse er en forutsetning for lidelse, lidelse er en forutsetning for tillit, tillit er en forutsetning for lykke, lykke er en forutsetning for glede, glede er en forutsetning for sinnsro, sinnsro er en forutsetning for tilfredshet, tilfredshet er en forutsetning for dyp konsentrasjon, dyp konsentrasjon er en forutsetning for å se tingene som de er, det å se tingene som de er, er en forutsetning for å miste lysten, det å miste lysten er en forutsetning for å dempe lidenskapene, det å dempe lidenskapene er en forutsetning for frigjøring, og frigjøring er en forutsetning for kunnskapen om opphør.»